Značka: architektúra

V kategórii Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby zvíťazila Lávka pre peších v Tatranskej Lomnici

Lávka pre peších, ktorá má slúžiť turistom a širokej verejnosti v Tatranskej Lomnici. To je predmetom práce Bc. Ľuboša Fridmanského (Technická...

| VEDA NA DOSAH

Štyri architektky sprístupnia verejnosti svoje ateliéry

Andrea Ambrovičová Mikulajová, Kristína Tomanová, Ivana Pasečná a Zuzana Kráľovičová. Štvorica žien – architektiek, ktoré 8. marca 2018 sprístupnia verejnosti...

| VEDA NA DOSAH

Víťazi súťaže o najlepšiu bakalársku prácu 2017 v sekcii Pozemné stavby

Najlepšiu bakalársku prácu za rok 2017 v sekcii Pozemné stavby má Bc. Barbora Frančiaková (STU v Bratislave, Stavebná fakulta) a nesie...

| VEDA NA DOSAH

Najlepšie bakalárske práce za rok 2017 v oblasti architektúry

Previazanosť architektonického a urbanistického konceptu s optimálnym začlenením funkčného a hmotového návrhu do prostredia zaujala porotu natoľko, že Dóra Máthé (STU v Bratislave,...

| VEDA NA DOSAH

Mladí architekti, máte šancu uspieť v 10. ročníku súťaže Young Architect Award

V posledných desaťročiach výrazne chýbajú stavby alebo verejné priestory, ktoré svojou náplňou iniciujú verejný život v meste. Kultúra a spoločenský život...

| VEDA NA DOSAH

V kategórii Vodné stavby a vodné hospodárstvo zvíťazil so svojou bakalárskou prácou Bc. Matúš Lechman

Prírode blízke a technické protipovodňové opatrenia je názov práce Bc. Matúša Lechmana (SvF Technickej univerzity v Košiciach), ktorý obsadil prvé miesto...

| VEDA NA DOSAH

Noc Architektúry 2018 v Bratislave

Noc Architektúry 2018 sa uskutoční vo štvrtok 15. 2. 2018 od 17.00 v priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave na...

| Marta Bartošovičová

Ženy – architektky, zapojte sa do projektu MoMoWo

Ste žena pôsobiaca v profesii architektky, pamiatkarky, krajinnej architektky, urbanistky, stavebnej inžinierky, interiérovej dizajnérky alebo dizajnérky nábytku? Zúčastnite sa prvého...

| VEDA NA DOSAH

Počas Noci architektúry 2018 winter edition budú ocenené študentské práce

Študenti architektúry a mladé nádejné talenty v tejto oblasti sa dozvedia, či uspeli v súťaži CHEDDAR, ktorá hodnotí všetky vystavené semestrálne práce....

| VEDA NA DOSAH

Architektúra je zrkadlom vývoja spoločnosti

Odráža krajinu, podobne ako vláda, ktorú si volíme. Aj táto definícia architektúry odznela v sobotu večer na Rádiu Slovensko. Dvaja odborníci...

| VEDA NA DOSAH