Iné / celé Slovensko

Deň fascinácie rastlinami 2024

Deň fascinácie rastlinami 2024. 18. mája 2024

Deň fascinácie rastlinami 2024. Zdroj: plantday18may.org


Toto podujatie už prebehlo.

Siedmy medzinárodný „Deň fascinácie rastlinami“ 2024 (FoPD 2024 anglicky, DFR 2024 slovensky) sa bude konať po celom svete pod záštitou Európskej organizácie pre rastlinnú vedu (EPSO).

Cieľ

Cieľom tejto aktivity je fascinovať rastlinami čo najviac ľudí na celom svete a vzbudiť v nich záujem o rastlinné vedy, poľnohospodárstvo a trvalo udržateľnú produkciu potravín na báze rastlín, ako aj pre záhradníctvo, lesníctvo a produkciu rastlinných nepotravinových produktov ako papier, drevo, chemikálie, energie a liečivá. Kľúčovým posolstvom Dňa fascinácie rastlinami je tiež úloha rastlín v ochrane životného prostredia.

Kedy sa podujatie uskutoční

Deň fascinácie rastlinami sa oficiálne koná 18. mája a väčšina podujatí sa koná práve v tento deň, avšak celý mesiac máj je venovaný aktivitám Dňa fascinácie rastlinami.

Program

Jednotlivé podujatia ktoré sa uskutočnia na Slovensku nájdete v odkaze: https://plantday18may.org/category/europe/slovakia/?date=2024

Viac info

https://plantday18may.org/category/europe/slovakia/