Popularizačné publikácie

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pravidelne publikuje rôzne odborné a vedecké publikácie. V prípade zájmu sú mnohé knihy a brožúry dostupné na stiahnutie online. Okrem toho NCP VaT vydáva aj časopis Quark, mesačník o vede.