Aktuálne podujatia › Exkurzia

17Jún
Geovedná exkurzia 2024 – Západočeský kúpeľný trojuholník a Bavorsko
Exkurzia | celá Európa

Geovedná exkurzia 2024

Pozývame vás na Geovednú exkurziu 2024 – Západočeský kúpeľný trojuholník a Bavorsko za geovednými fenoménmi Karlovarska a priľahlého Bavorska. Ako...