Prednáška / Bratislava

Úvahy o úlohe vysoko výkonných počítačov (HPC) a grafických procesorov v genómovej analýze DNA

Ilustračný obrázok: Úvahy o úlohe vysoko výkonných počítačov (HPC) a grafických procesorov v genómovej analýze DNA

Úvahy o úlohe vysoko výkonných počítačov (HPC) a grafických procesorov v genómovej analýze DNA. Zdroj: eurocc.nscc.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na populárno-náučnú prednášku na tému Úvahy o úlohe vysoko výkonných počítačov (HPC) a grafických procesorov v genómovej analýze DNA.

Táto prednáška je súčasťou série populárno-náučných prednášok o zaujímavých príkladoch využitia vysokovýkonného počítania.

O prednáške

Využitie „open source“ bioinformatických nástrojov pre genómovú analýzu na HPC môže byť problematické z hľadiska ich slabej paralelizácie na úrovni jednej analyzovanej DNA vzorky. Paralelizácia týchto nástrojov na HPC je možná tak, že sa analýzy spustia na viacerých vzorkách. Využívaniu HPC dnes konkurujú grafické procesorov a karty, na ktorých je možná paralelizácia už na úrovni jednej vzorky. Dobrý riešením by preto mohlo byť umožnenie kombinovaného využitia HPC a grafických kariet a veľkokapacitného úložiska.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť prednášky

Podujatie sa uskutoční 14. mája 2024 o 16.00 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava (Druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice.).

Registrácia

Na podujatie je potrebná registrácia.

Prednášajúci

Ing. Miloslav Karhánek, PhD., Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie

V letnom semestri 2024 spúšťame sériu prednášok, v ktorých výnimoční odborníci z rôznych oblastí predstavia spôsob, akým využívajú vysokovýkonné počítanie (HPC). Návštevníci prednášok sa napríklad oboznámia s aplikáciou HPC v oblasti sekvenovania genómu, alebo v oblasti formalizácie zvedavosti a umelej inteligencie. Pravidelné publikum sa tiež dozvie o úlohe, akú HPC zohralo pri vytváraní molekulovo-dynamických simulácií rôznych udalostí a procesov, alebo pri získavaní popisu neusporiadaného proteínu tau, ktorý je súčasťou patogenézy alzheimerovej choroby.

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie

O sérii prednášok Vysokovýkonné počítanie. Zdroj: eurocc.nscc.sk

Prednášky o využití HPC prebiehajú v príjemnej a neformálnej atmosfére pri káve. Nahrávky z vybraných prednášok budú následne k dispozícii na YouTube kanáli Národného kompetenčného centra pre HPC a v našom archíve pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť osobne.

Viac info

https://eurocc.nscc.sk/vzdelavanie/prednasky/

https://itkurzy.sav.sk/node/219