Výstavy

Medzi jednu z činností Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR patrí aj príprava a realizácia odborných výstav, ktoré sú k dispozícii na zapožičanie.

Výstavy pripravujeme v spolupráci s odborníkmi na danú problematiku. V prípade záujmu o zapožičanie výstavy, napíšte na e-mail: antonia.germanovova@cvtisr.sk

Výstavy

Výstava „Slováci hľadia do vesmíru“

Panelovú výstavu zameranú na úspechy vesmírneho segmentu Slovenskej republiky pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri...

Výstava „Štyri živly“

Na horúcu tému klimatickej zmeny Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo...

Banner k vystave pravda alebo hoax? Zdroj: CVTI SR

Pravda alebo hoax?

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR pripravilo výstavu s názvom Pravda alebo...

Banner k výstave Slovenskí vedci: Prístup povolený

Slovenskí vedci: Prístup povolený

CVTI SR pripravilo panelovú výstavu v ktorej vám predstaví výber vedeckých pracovníkov a popularizátorov vedy a techniky Slovenska. Predstavia sa...

plagát CVTI SR

80 rokov podpory vedy na Slovensku (80. výročie CVTI SR )

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) píše svoju históriu už od roku 1938. Vtedy, ešte len ako formujúca sa súčasť...