O NCP VaT

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) prostredníctvom Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) zastrešuje aktivity zamerané na popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. Už od roku 2007, kedy bolo zriadené, realizuje množstvo podujatí, podporuje komunikáciu vedeckých informácií prostredníctvom webových stránok a spolupracuje s médiami s cieľom informovať čo najširšiu verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja.

 

NCP VaT popularizuje vedu a techniku najmä:

  • organizáciou popularizačných podujatí
  • správou a obsahovým napĺňaním popularizačných webových stránok a sociálnych sietí
  • vydávaním elektronických i tlačených periodík a publikácií popularizujúcich vedu a techniku
  • správou a prevádzkovaním informačného systému o výskume, vývoji a inováciách
  • prevádzkovanie Zážitkového centra vedy Aurelium.