Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dni architektúry a dizajnu Bratislava predstavili elitu, ktorá formovala tvár slovenskej architektúry po vojne

VEDA NA DOSAH

IĽJA SKOČEK st. architekt

Slávnostný večer s osobnosťami slovenskej architektúry, ktoré už nie sú v aktívnej projekčnej fáze. To je projekt EGO, ktorý patrí medzi hlavné podujatia festivalu oslavujúceho architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu – Dni architektúry a dizajnu Bratislava (27. 5. až 3. 6. 2018).

Tohoročným hosťom bol architekt Iľja Skoček st. (1930) z legendárneho tria Konček Skoček Titl. Spoločenská udalosť spojená s diskusiou sa zároveň stala úvodom k výstave SKOČEK + SKOČEK + SKOČEK, ktorá predstavuje výber z diela otca a jeho synov, architektov Iľju Skočeka ml. a Martina Skočeka. Iľja Skoček patrí k najvýznamnejším predstaviteľom architektúry povojnového modernizmu na Slovensku. Architektúru študoval najprv v Bratislave na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT. Neskôr pokračoval v štúdiu v Prahe na Akadémii výtvarných umení u profesora Jaroslava Fragnera. Práve na pôde pražskej školy sa začalo aj celoživotné tvorivé partnerstvo s ďalšími dvoma slovenskými architektmi Ferdinandom Končekom (1929) a Ľubomírom Titlom (1929 – 2018).

Táto trojica, ktorá si neskôr v prostredí architektonickej scény vyslúžila prezývku Lordi, tvorila pracovný kolektív prakticky celý život. Iľja Skoček pracoval od roku 1956 v Bratislave v Projektovom a typizačnom ústave, ktorý neskôr premenovali na ŠPTÚ. V rokoch 1962 až 1972 pôsobil v rámci Združenia projektových ateliérov ZSA. Do tohto obdobia spadá aj začiatok intenzívnej a mimoriadne úspešnej spolupráce s Ferdinandom Končekom a Ľubomírom Titlom, ktorá vyústila do série mimoriadnych architektonických diel. Spomeňme aspoň Dom odborov (1955 – 1980), Internát Juraja Hronca (spolu s Ľ. Jendrejákom a G. Tursunovom, 1960 – 1967) či Vily pracovníkov OSN (1968 – 1969) v Bratislave. Tieto elegantné, veľkorysé stavby charakteristické štruktúrovanosťou a traktovaním základného objemu patria k najlepším dielam slovenského architektonického dedičstva druhej polovice 20. storočia. Iľja Skoček sa spolu s Končekom a Titlom podieľal aj na navrhovaní moderných sídlisk (Ružinov a Podhradie v Bratislave), pričom súčasne patril k hlavným kritikom ich deformovanej realizácie.

SKOČEK+SKOČEK+SKOČEK – výstava prác Skočekovcov

Záujmu verejnosti sa tešil projekt IKONY – ide o sériu 26-minútových dokumentárnych filmov, mapujúcich generáciu architektov a architektiek, ktorá po druhej svetovej vojne formovala tvár Slovenska, ale aj samotný obraz architekta ako nekompromisnej originálnej individuality. Nestihli sa však vycvičiť na malých zadaniach, ako to pri mladých architektoch býva, pretože po štúdiu hneď realizovali diela, na ktoré iní čakajú aj celý život. Pilotný diel s názvom Štvorec vs. Kruh bol venovaný architektovi Ivanovi Matušíkovi. Ďalším v poradí bol film o architektovi Iľjovi Skočekovi staršom.

„Za najdôležitejšiu časť projektu považujeme schopnosť rozpoznať hodnotnú slovenskú modernú architektúru a prezentovať ju domácemu aj zahraničnému publiku,“ konštatovali autori projektu IKONY Adam Gajdoš a Kristína Tomanová.

IKONY vizuálnym a naratívnym spracovaním presahujú klasický formát portrétu umelca, „medailónu“. Silné estetické zobrazenie reflektuje umelecký rozmer architektonických diel. Filmy sú určené najmä mladému divákovi, ktorého oslovujú aj prostredníctvom rozšíreného interaktívneho obsahu na internete. Cieľom projektu je ukázať prácu osobností slovenskej architektúry vo svetle dobových kontextov aj súčasných paradoxov. Autori projektu IKONY Adam Gajdoš a Kristína Tomanová sú súčasťou tímu Archtung – skupiny mladých architektov a študentov FA STU v Bratislave, ktorí sa od roku 2013 angažujú v oblasti zvyšovania všeobecného povedomia o súčasnej architektúre. Medzi ich aktivity patrí najmä organizácia výstav, prednášok a diskusií, ako napríklad multižánrový formát Noc architektúry alebo prednáškový cyklus Ako sa to. www.ikony.tv.

Súčasťou podujatia DAAD bolo aj SUPERDESIGNSTUDIO. Ide o výstavný priestor spravovaný organizátormi DAAD za účelom usporiadania špeciálnych výstav a prezentácii vybraných vystavovateľov. SUPERDESIGNSTUDIO bolo určené na výberovú prezentáciu súčasnej architektúry a dizajnu. Návštevníci si mohli pozrieť nasledujúce výstavy:

MIES VAN DER ROHE AWARD
medzinárodná výstava ceny európskej únie za súčasnú architektúru. Výstava za účasti Anna Ramos – riaditeľky nadácie Mies van der Rohe Awards.

ČIERNE DIERY
výstava, ktorá mapuje a popularizuje priemyselné architektonické dedičstvo na Slovensku.

INDUSTRIELL
výstava limitovanej edície IKEA v spolupráci s holandským dizajnérom Piet Hein Eek.

INTERAKTÍVNY MODEL Nových Nív a BRATISLAVY
progresívny nástroj urbanistického plánovania od spoločnosti HB Reavis.

TAJOMNÉ GRAFIKY
výstava grafik, vytvorené v 18.storočí poskytujú referenciu na viaceré mestá, budovy , mosty , prístavy a ďalšie aspekty územného plánovania v 18. storočí.

TON
 výstava nového lounge kresla Chips, dizajn Lucie Koldová.

Témou OPENDESIGNSTUDIO 2018 bolo Gottko – revitalizácia Námestia slobody. Za víťaznou ideovou štúdiou revitalizácie Námestia slobody , jedného z najdôležitejších verejných priestorov v meste, stojí kolektív autorov Ing. Arch. M. Antolík, Bc. M. Daňová, Ing. Arch. M. Lucký, Ing. M. Marcinov , Ing. A. Morávek a Ing. K. Stanislavová.

Jedinečnosť návrhu tkvie v zachovaní genius loci tohto priestoru. Predseda poroty architekt Igor Marko k víťaznému návrhu povedal: „Je to realistický a dobrý návrh, ktorý môže potenciál námestia ďalej rozvíjať a v konečnom dôsledku môže dôjsť aj k jeho úplnej transformácii. V tomto prípade navonok malé, neviditeľné, ale rozumne cielené zmeny prinášajú požadovaný efekt. Sila je v jednoduchosti a rozvážnosti. Návrh má mnoho vrstiev, ktoré skrývajú dôležité zmeny v čase a jeho silnou stránkou je aj citlivá revitalizácia fontány. Zaujímavá je aj vrstva hravých pavilónov, ktorá je zatiaľ voľne interpretovateľná a môže priniesť adaptovateľnú programovú pestrosť a animáciu.“ Projekt je spoločnou ambíciou o. z. Dobré m(i)esto by HB Reavis v spolupráci s Hlavným mestom a mestskou časťou Staré mesto.

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. Zámerom festivalu je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu. Veľké mená tvorcov na tomto poli a ich inšpiratívne myslenie razí cestu vpred a ich predstavenia a prezentácie napádajú všetky predsudky na poli myslenia.

Cieľom je sprostredkovať zážitok s architektúrou a dizajnom, priblížiť ich smerovanie; predstaviť odbornej i laickej verejnosti architektúru, dizajn a tvorbu životného prostredia pútavou formou prostredníctvom rôznych akcií, prezentácii a zaujímavých podujatí; stretnúť významné osobnosti svetovej architektúry a dizajnu, ale aj vyvolať diskusiu o architektúre a dizajne či propagovať architektúru, konfrontovať ju so svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti, zoznamovať verejnosť s víziami budúceho vývoja v architektúre a dizajne.

DAAD sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách – Viedni, Prahe, Budapešti či Londýne verejným každoročným sviatkom modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike. Ide o jedinečný projekt tohto druhu v SR.

 

Informačný a foto zdroj: http://www.daad.sk/o_daad.htm

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky