Vedec roka SR

Vedec roka SR je ocenenie, ktoré každoročne udeľuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vedcom za najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume v predchádzajúcom roku na Slovensku.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života a dostať ich prácu do povedomia verejnosti.

 

Aktuálne

Banner k podujatiu Vedec roka SR 2021

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlasujú 25. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2021.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku.

Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling.

Za rok 2021 a predchádzajúce obdobie plánujeme udeliť ocenenie v piatich kategóriách:
• Vedec roka SR / Vedkyňa roka SR
• Mladý vedecký pracovník / Mladá vedecká pracovníčka
• Inovátor roka / Inovátorka roka
• Technológ roka / Technologička roka
• Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Návrhy na ocenenie je potrebné poslať do 14. apríla 2022 e-mailom na adresu: ncpvat@cvtisr.sk a poštou podľa pokynov uvedených v štatúte podujatia.

Dokumenty k podujatiu Vedec roka SR 2021 (na stiahnutie):
Výzva na zasielanie návrhov na ocenenie (.pdf)
Štatút (.pdf)
Návrhový formulár (.doc)
Širšie zdôvodnenie nominácie (.doc)

Informácia o spracúvaní osobných údajov (.pdf)
Dohoda Spoločných prevádzkovateľov (.pdf)

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania plánujeme uskutočniť v júni v Bratislave.

Video zostrih z podujatia Vedec roka SR 2020:

Kompletný videozáznam z oceňovania Vedec roka SR 2020 nájdete na YouTube CVTI SR.

Vedec roka SR v článkoch

Osobnosť medzinárodnej spolupráce 2020: Technické zameranie ma lákalo už počas štúdia na gymnáziu

Profesor Michal Cehlár v rozhovore vysvetľuje, prečo je baníctvo aj dnes zaujímavým a perspektívnym odborom.

| Denisa Koleničová

Technológ roka 2020: Práca vedca musí byť koníčkom

Od milovníka motoriek k prestížnemu oceneniu. Technológ Marián Peciar hovorí o svojej vedeckej ceste.

| Tamara Leontievová

Inovátor roka 2020: Nikdy som neľutoval, že som sa stal virológom

Doktor Boris Klempa je medzinárodne rešpektovaný odborník v oblasti ekológie a molekulárnej epidemiológie zoonotických vírusov, ktoré sa môžu prenášať na...

| Denisa Koleničová

Mladá vedecká pracovníčka roka 2020: Vedecká práca nie je monotónna

Katarína Kaľavská v rozhovore o tom, čo ju motivuje k práci a čo je pre ňu dôležité.

| Matúš Beňo
Banner s logami partnerov k podujatiu Vedec roka SR 2020. Zdroj: CVTI SR

VIDEO: Slávnostné odovzdávanie cien Vedec roka SR 2020

Nestihli ste livestream? Pozrite si záznam z odovzdávania cien Vedec roka SR 2020.

| VEDA NA DOSAH