Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čierny kašeľ: Aký je pomer očkovaných a neočkovaných medzi nakazenými deťmi?

VEDA NA DOSAH

Na základe otázky nášho čitateľa nám poskytla odpoveď sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR.

Matka utišuje kašľajúce dieťa. Zdroj: iStockphoto.com

Čierny kašeľ je nebezpečný najmä pre tých najmenších, ktorí ešte nemajú dostatočne vyvinuté reflexy na kašeľ a nadýchnutie. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Prostredníctvom ochranných protilátok vytvára zaočkovaná populácia určitú „ochrannú bariéru”, a tak zabraňuje šíreniu infekčných ochorení v komunite. Očkovaní chránia aj tie deti a iné ohrozené skupiny, ktoré pre svoj vek alebo kontraindikácie nemôžu byť zaočkované.

Mnohí rodičia sa však obávajú vedľajších účinkov očkovania a riešia dilemu, či svoje dieťa nechať zaočkovať alebo nie. Aj pre nich sú k dispozícii poradne očkovania zriadené pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Skúsení epidemiológovia tu poskytujú odpovede na otázky týkajúce sa očkovania.

Podľa Tatiany Červeňovej, hlavnej hygieničky Slovenskej republiky, má každý rodič právo pýtať sa na všetko, čo súvisí s očkovaním dieťaťa. Cieľom nie je vyberanie pokút. Oznámenie pediatrov o odmietnutí očkovania je dôležitou informáciou pre Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), aby mohol adresnejšie prijímať potrebné protiepidemické opatrenia.

Klesajúca zaočkovanosť sa na Slovensku týka najmä menších detí. „U detí narodených v roku 2016 je zaočkovanosť nižšia ako 95 percent pri preočkovaní proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne. Teda deti v tomto veku nie sú chránené kolektívnou imunitou, sú vystavené vyššiemu riziku, že na dané ochorenie pri kontakte s chorým ochorejú,” cituje ÚVZ SR v tlačovej správe Tatianu Červeňovú, hlavnú hygieničku Slovenskej republiky.

Štatistiky vedené v Epidemiologickom informačnom systéme

Na základe otázky nášho čitateľa sme u kompetentných ÚVZ SR zisťovali, aké sú aktuálne údaje týkajúce sa očkovaných a neočkovaných, medzi nimi aj detí, ktorí sa nakazili čiernym kašľom aj osýpkami. Odpoveď vypracovala sekcia epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR:

Štatistiky, koľko z nakazených detí čiernym kašľom/osýpkami je očkovaných a koľko neočkovaných, sú vedené v Epidemiologickom informačnom systéme (EPIS).

Na základe aktuálnych údajov bol z doterajších celkových 446 prípadov čierneho kašľa zaočkovaný/nezaočkovaný nasledovný počet chorých osôb:

Celkovo bolo očkovaných aspoň 3 dávkami očkovacej látky proti čiernemu kašľu 225 osôb, z toho bolo:

  • 32 osôb očkovaných 3 dávkami,
  • 44 osôb očkovaných 3 dávkami + 1 dávkou preočkovania,
  • 149 osôb očkovaných 3 dávkami + 2 dávkami preočkovania.

Z celkového počtu 225 chorých osôb na čierny kašeľ očkovaných aspoň 3 dávkami očkovacej látky proti čiernemu kašľu bolo:

  • 15 osôb vo vekovej skupine 1 – 4 roky,
  • 20 osôb vo vekovej skupine 5 – 9 rokov,
  • 26 osôb vo vekovej skupine 10 – 14 rokov,
  • 28 osôb vo vekovej skupine 15 – 19 rokov,
  • 136 osôb vo vekovej skupine 20 a viac rokov.

Dieťa pozitívne na osýpky nebolo podľa aktuálnych údajov očkované z dôvodu odmietnutia očkovania.

Najviac ohrozené skupiny

Medzi najviac ohrozenú skupinu patria novorodenci, ktorí ešte nedokončili základnú očkovaciu schému, a staršie deti, u ktorých je očkovanie z akýchkoľvek dôvodov kontraindikované. Druhou ohrozenou skupinou sú dospelí, predovšetkým s pridruženými pľúcnymi ochoreniami, u ktorých došlo k „vyvanutiu“ imunity po očkovaní v detskom veku.

Pre najmenšie deti je nebezpečné to, že ešte nemajú dostatočne vyvinuté reflexy na kašeľ a nadýchnutie, takže sa často nedokážu nadýchnuť a môžu sa udusiť v kŕčoch.

Očkovaní majú menej závažný priebeh

Niekedy, keď sú očkovaní ľudia vystavení infekcii, dostanú čierny kašeľ, hoci majú zvyčajne miernejšie príznaky, kratšiu dobu trvania ochorenia a je menej pravdepodobné, že chorobu rozšíria na iných.

Infekcia zvyčajne nie je taká závažná pre ľudí, ktorí sa dali zaočkovať proti čiernemu kašľu, ale napriek tomu ochoreli. U očkovaných ľudí, ktorí dostanú čierny kašeľ, kašeľ zvyčajne netrvá toľko dní, záchvaty kašľa, dávenie a vracanie po záchvatoch kašľa sú menej časté, uzatvárajú kompetentní zo sekcie epidemiológie a pripravenosti na pandémie ÚVZ SR.

Očkovanie je najlepšou prevenciou

Infekčné ochorenia nepoznajú hranice a dokážu sa veľmi rýchlo šíriť, ako ukázala aj nedávna pandémia spôsobená ochorením Covid-19. Najlepšou prevenciou je práve očkovanie.

Aj situácia v susednom Česku, kde sa aktuálne šíri čierny kašeľ, upriamuje pozornosť na význam očkovania. Za tento rok už počet nakazených dosiahol 10 000 ľudí a zaočkovať sa proti čiernemu kašľu nechalo okolo 50 000 ľudí, čo je dvojnásobok oproti minulému roku. Ako informuje portál ČT24, podľa vakcinológov môže za mimoriadnu situáciu s čiernym kašľom okrem nižšej zaočkovanosti aj menej účinná vakcína, ktorou boli očkované aktuálne dorastajúce ročníky detí.

Zdroj: ÚVZ SR, ČT24, Novinky.cz

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky