Iné / celé Slovensko

Svetový deň zdravia 2024

Svetový deň zdravia 2024

Svetový deň zdravia 2024. Zdroj: ÚVZ SR


Toto podujatie už prebehlo.

Tohtoročnou témou Svetového dňa zdravia je „Moje zdravie, moje právo“. Ústrednou myšlienkou je presadzovať právo všetkých ľudí vo svete na rovnaký prístup k zdravotníckej starostlivosti, vzdelaniu a informáciám, pitnej a hygienicky nezávadnej vode, k základným potravinám, kvalitnému bývaniu, slušnému a bezpečnému pracovnému a životnému prostrediu.

Od roku 1950 si každoročne 7. apríla pripomíname Svetový deň zdravia, ktorý bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou pri príležitosti vzniku tejto zdravotníckej organizácie v roku 1948.

Kedy sa Svetový deň zdravia 2024 na Slovensku uskutoční

Pri tejto príležitosti regionálne úrady verejného zdravotníctva od 8. 4. do 30. 4. 2024 organizujú dni otvorených dverí v poradniach zdravia a ďalšie aktivity pre verejnosť.

Akcie pri príležitosti Svetového dňa zdravia 2024

8. až 12. apríla 2024, Poprad

08Apr
Mladý muž a starý muž robia strečing. Zdroj: iStockphoto.com
Iné | Poprad

Svetový deň zdravia v Poprade

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila tému Svetového dňa zdravia 2024  „Moje zdravie, moje právo“. Tohtoročná téma bola zvolená tak, aby presadzovala...

11. apríla 2024, Bratislava

V kultúrnom dome Tomašov, Jána Hollého 5902/5, Bratislava. Akcia prebehne od 9.00 do 13.00.

Čo na vás čaká v Bratislave

Vyšetrenie celkového cholesterolu, glukózy; meranie krvného tlaku; meranie celkového, viscerálneho tuku a podiel kostrového svalstva. Na základe výsledkov bude poskytnuté odborného poradenstvo v oblasti výživy a životosprávy.

11. a 12. apríla 2024, Levice

11Apr
Potraviny prospešné pre mozog. Zdroj: iStockphoto.com
Iné | Levice

DOD v Poradni zdravia a zdravotno-výchovná akcia pre Levičanov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach vás pri príležitosti Svetového dňa zdravia pozýva na Zdravotno-výchovnú akciu a Deň...

16. apríla 2024, Banská Bystrica

16Apr
BMI. Zdroj: iStockphoto.com
Iné | Banská Bystrica

Deň zdravia 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) pri príležitosti Svetového dňa zdravia organizuje „Deň zdravia“, v...

Celý zoznam nájdete na stránke uvzsr.sk.

Viac info

https://www.uvzsr.sk/web/uvz/home/-/asset_publisher/vcod/content/svetovy-den-zdravia-2024-otvorene-dvere-poradni-zdravia-a-aktivity-regionalnych-uradov-verejneho-zdravotnictva