Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt DANUrB oslávil prvý rok

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Bratislava; Pixabay.com /hpgruesen/

Projekt DANUrB, ktorý sa sústreďuje na valorizáciu kultúrneho dedičstva Dunajského regiónu, má za sebou prvý rok implementácie. Preto sa všetci partneri projektu stretli s cieľom posúdiť, kam projekt pokročil, zhrnúť dosiahnuté výsledky a určiť ďalšie kroky v rámci spolupráce. Workshop partnerov sa uskutočnil v Bratislave začiatkom marca 2018 a bol organizovaný Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tá pôsobí ako slovenský zástupca v rámci projektu, spolufinancovanom Európskou úniou. Celkovo na ňom pracuje 39 partnerov zo siedmych krajín Európy.

Uvítacie slová adresované všetkým účastníkom patrili vedúcemu projektu Bálintovi Kádárovi a dekanke fakulty Ľubici Vitkovej či Simone Ene zo spoločného sekretariátu Dunajského nadnárodného programu (Danube Transnational Programme).

Posledných dvanásť mesiacov projektu bolo plodných a náročných. Projektoví partneri zorganizovali takmer 240 interných koordinačných stretnutí, zúčastnili sa 47 diskusií so zainteresovanými stranami, usporiadali 33 medzinárodných konferencií (napr. v Číne, Portugalsku, Grécku, Švajčiarsku, Maďarsku, Srbsku, Slovensku, Rakúsku, atď.) a napísali približne 14 vedeckých prác a rovnaký počet výskumných správ. Účastníci sa zhodli na efektívnej spolupráci a koordinácii dôležitých výstupov projektu, ako sú napríklad listiny o dedičstve a zúčastnených stranách, kniha DANUrB, katalógy študentských prác, databáza GIS a výstava Cestovanie.

Ďalšia stratégia DANUrB bude založená na vstupoch všetkých partnerov a tvorí sa na základe výsledkov predchádzajúcich pracovných programov. Výsledky študentských dielní a návrhy intervencií pre pilotné mestá Štúrovo/Komárno, Golubac/Novi Sad a ďalšie študentské práce majú byť počas realizácie projektu prezentované v troch katalógoch.

partneri projektu na stretnutí v Bratislave

Vo foyer Fakulty architektúry sa uskutočnila výstava dokumentov so zainteresovanými stranami a kultúrnym dedičstvom. Tieto listy slúžia ako pracovné dokumenty a poskytujú účinný spôsob na pochopenie významu rôznych druhov dedičstva, ktoré sa nachádzajú pozdĺž Dunaja. Partneri projektu sa ďalej rozhodli zamerať sa na položky, ktoré majú všeobecnú hodnotu alebo autentickosť, ktoré sa hodia do matice DANUrB z hľadiska tematiky a rozsahu. Dôležitou podmienkou tiež je, do akej miery môžu zvýšiť zapojenie miestnych aktérov s cieľom zlepšiť kvalitu života miestnej komunity a aby sa miestna identita stala viditeľnou. Na konci tretieho obdobia projektu budú všetky dáta uvedené do databázy GIS a niektoré vybrané texty budú integrované do aplikácie Pocket Guide, ktorá má vyústiť do tematického turné DANUrB. Niekoľko príkladov, odporúčaní a inšpirácií z tohto sprievodného nástroja ukázali jeho vývojári.

Účastníci bratislavského workshopu pokračovali aj dvomi exkurziami zameranými na prieskum Bratislavského kraja. Prvý z nich viedol do Slovenskej národnej galérie. Generálna riaditeľka Alexandra Kusá predstavila súčasné plány galérie a tiež jej komunikačnú stratégiu týkajúcu sa organizovaných podujatí a aktivít. Po jej vystúpení nasledovala prezentácia prof. Pavla Paňáka, jedného z autorov projektu rekonštrukcie galérie. Prezentoval účastníkom budúci vzhľad budov galérie, ich funkciu a nové spojenie s pešou zónou Starého mesta a Dunaja. Po obede sa všetci partneri presťahovali do Meulensteen Art Museum Bratislava, ktoré sa nachádza hneď na brehu rieky niekoľko kilometrov po prúde od centra mesta. Táto exkurzia venovaná súčasnému umeniu zhrnula celú schôdzu a workshop partnerov DANUrB.

 

Zdroj informácií:

www.interreg-danube.eu

Zdroj fotografie:

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/1848

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /hpgruesen/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky