Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová kreatívna kampaň SPU v Nitre

VEDA NA DOSAH

kreatívna kampaň SPU v Nitre

Máš na to oko, nos, hlavu? Študuješ na strednej škole? Je tu nová kreatívna kampaň. Spustila ju Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Úlohou kampane je prostredníctvom digitálnej komunikácie predstaviť trojicu študijných odborov – krajinárstvo, záhradníctvo a krajinnú a záhradnú architektúru tak, aby poukázala aj na iný rozmer poľnohospodárskych odborov.

Súčasťou kampane Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva je unikátny instagramový účet s názvom Flórstagram, v ktorom sa vizuálne snažia osloviť súčasných aj budúcich študentov a zároveň im priblížiť, čo všetko môžu na fakulte študovať.

Podľa doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., dekanky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, je fakulta často vnímaná jednostranne cez typické poľnohospodárske študijné odbory. A to stredoškolákom nie vždy „vonia“. „Mnohí ani netušia, o aké zaujímavé možnosti a atraktívnu budúcnosť sa pripravujú. Preto sme sa rozhodli, že im to ukážeme cez zmysly“, hovorí a dodáva, že ak majú na to hlavu, nos či oko, aj oni môžu rozhodovať o tvare našej krajiny, či preraziť so svojou vlastnou značkou alebo navrhovať parky či záhrady po celom svete. „Prostredníctvom kreatívneho videa zameraného na tri naše odbory chceme mladým povedať, že štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre je dobrý nápad.“

kreatívna kampaň SPU v Nitre

„Primárne je kampaň postavená na minisite vonavestudium.sk, čo je vlastne podporná webová stránka pre hlavnú stránku fakulty, kde potenciálny uchádzač nájde všetky potrebné informácie o štúdiu na fakulte,“ hovorí Ing. Martin Pikalík, PhD. z Centra programov a celoživotného vzdelávania Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý za fakultu koordinuje technickú stránku kampane. „Máme nasadené videá a kreatívy na Facebooku, YouTube a Google, pričom časom kampaň rozšírime o natívne články tak, aby sme efektívne oslovili vytipovanú cieľovú skupinu.“

Kampaň okrem toho, že zachytáva moderné digitálne trendy, je zameraná na uchádzačov o štúdium tak, aby ukázala, čo sa dá študovať, čo všetko štúdium prináša. „Prezentujeme najmä  našich úspešných absolventov, ktorí s fakultou spolupracujú, a sme na nich pyšní,“ dodáva dekanka K. Halászová.

 

Informačný a foto zdroj:

https://vonavestudium.sk/

https://www.uniag.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky