Aktuálne podujatia › Výzva

17
Máj
Banner podujatia: Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+
Výzva | celé Slovensko

Nové príležitosti pre medzinárodné vzdelávanie financované z programu Erasmus+

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre...

17
Máj
Skupina vedcov v laboratóriu. Genetické inžinierstvo, inovácie. Zdroj: iStockphoto.com
Výzva | celé Slovensko

Granty na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom....

17
Máj
Exempláre rastlín pestované v pohároch v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com
Výzva | celé Slovensko

Deň fascinácie rastlinami 2022

Výzvu Fascination of Plant´s Day (https://epsoweb.org/all-events/fascination-of-plants-day-2022/) organizuje Európska organizácia pre rastlinnú biológiu (https://epsoweb.org/about-epso/) už od roku 2012. Cieľ Cieľom výzvy...