Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Potenciál Hurbanových kasární skúmali a pretvárali študenti architektúry

VEDA NA DOSAH

Hurbanove kasárne: projekt študenta: Filip Albert; vedúci projektu: profesor Robert Špaček

Hurbanove kasárne v Bratislave ponúkajú svojim významom a potenciálom veľkú šancu pomôcť z architektonického hľadiska lokalite okolo Kollárovho námestia, Obchodnej a Mickiewiczovej ulice a tiež celému prepojeniu Starého mesta na Nové mesto. Preto je perspektívne a dôležité zaoberať sa týmto priestorom a prospešne ho využiť.

Pustila sa do toho stovka študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (FA STU) v Bratislave v rámci projektu rekonštrukcie historickej budovy Hurbanových kasární. Ich zámerom bolo preskúmať možnosti zveľadenia tejto bratislavskej lokality.

Študenti tvorili svoje návrhy v rámci predmetu Ateliér navrhovania III. „Zaoberať sa podobou Hurbanových kasárni je dôležité, pretože objekt tvorí neuralgickú urbánnu situáciu. Od policajného riaditeľstva vedie Dobrovského ulica, ktorá je desaťročia slepá, ´naráža´ do zadnej steny kasární. Vytvára to zlý priestorový aj komunikačný prvok. Študenti sa otvorenia tohto objektu pre verejnosť zhostili naozaj kreatívne a vytvorili z kasární nový atraktívny verejný priestor v centre Bratislavy. Komplex navrhli spriechodniť a v novom priestore riešili námestie, galérie, tvorivé dielne, kaviarne, oddychové zóny… a, samozrejme, podzemné parkovisko,“ vysvetlil profesor Robert Špaček, prodekan FA STU v Bratislave, ktorý je garant predmetu.  

Spomedzi všetkých podnetných študentských prác je 30 najlepších návrhov až do 29. marca 2018 vystavených v priestoroch galérie dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach. Viac o výstave

Hurbanove kasárne: projekt od študenta: Juraj Ženiš; vedúca práce: docentka Lea Rollová

Ako potenciálny inštitucionálny investor vystupuje Ministerstvo kultúry SR. Dáva šancu, že pri dobrej koordinácii viacerých inštitúcií môže vzniknúť živé centrum pre umeleckú komunitu s množstvom benefitov v prospech celej lokality. Všade vo svete sú verejno-prospešné stavby impulzom, ktorý spúšťa oživovanie a zveľaďovanie štvrtí a často sa takéto stavby cielene umiestňujú do štvrtí, ktorým majú pomôcť rozvíjať sa. Existuje teda reálna šanca, že rozsiahly areál Hurbanových kasární, ktorý má veľkolepé priestory pred budovou, ale aj na nádvorí a v samotnej budove by bolo možné prepojiť s okolitými bodmi, čo by pomohlo celému priestoru v širšom kontexte.

Tento názor majú aj predstavitelia spoločnosti ITB Development, ktorí sa okrem iného venujú aj možnosti revitalizácie Mickiewiczovej ulice, na vyústení ktorej sa Hurbanove kasárne nachádzajú. Po úspešnej spolupráci ITB Development s FA STU na Mickiewiczovej ulici v minulom školskom roku boli architekti Šebo a Lichý oslovení profesorom Špačkom podieľať sa na vytvorení zadania pre študentov tretieho ročníka fakulty.

Práve Hurbanove kasárne sa javili ako veľmi dobrá príležitosť preto, aby mladé talenty preskúmali silu tejto lokality. Zadanie bolo nad rámec tretiackych osnov, no zároveň výzvou, ktorú by svojim spôsobom mohli žiaci podchytiť. Ide totiž o súbor priestorov pre umeleckú komunitu, prepojený s historickými a výstavnými priestormi súčasnej galérie, nie klasické zadanie bytovky, ktoré sa štandardne tretiakom zadáva. Zámerom bolo, aby študenti skúmali aj možnosti ako koncept prezentovať smerom navonok ku Kollárovmu námestiu a ako ho zapojiť do mestského organizmu a pomôcť tak okoliu a celej lokalite. „Vo viacerých návrhoch sú inšpiratívne podnety. Študenti s nezaťaženým myslením odvážne prinášajú nápady doplniť priestory o nové objekty a často tým menia urbanistické parametre priestoru, dávajú mu nové impulzy,“ hovorí Tomáš Šebo z ITB Development.

Snahou prezentovať tému verejne a vyvolať diskusiu je aj výstava tridsiatich najlepších študentských návrhov Hurbanových kasární v galérii Satelit. Pre trasu Obchodná – Mickiewiczova – Krížna, je predpolie Hurbanových kasární jedným z najdôležitejších bodov, pretože je to akési vyústenie Obchodnej ulice do v súčasnosti veľmi nešťastne vyzerajúcej spodnej časti Kollárovho námestia. Tento priestor si žiada viac a bolo by dobré, keby v tomto mieste vznikol bod, ktorý by bol akýmsi lokálnym „atraktorom“.

Záujem obyvateľov, širšej verejnosti aj zainteresovaných, ktorí majú vplyv na dianie v meste, by mohol viesť k reálnym krokom v prospech lokality. „Snažíme sa túto tému prezentovať verejne a boli by sme radi, keby sa nepremárnila šanca využiť potenciál tejto budovy, ktorá môže mať veľký prínos. Radi by sme vyvolali diskusiu tak, ako sa nám to úspešne darí na Mickiewiczovej. Chceme do diskusie prizvať všetky zainteresované strany a jedným z dôležitých krokov je aj vernisáž študentských prác. Tento moment je tiež príležitosťou stretnúť sa so zástupcami mesta, poslancami, predstaviteľmi ministerstva kultúry a inštitúcií, kompetentnými a aj s tými, ktorých tento priestor zaujíma, a postupne pretaviť spoločné návrhy do reálnych možností,“ dodal Tomáš Šebo.

Výstava sa koná v rámci výstavného programu galérie dizajnu Satelit, v priestoroch Slovenského centra dizajnu, ktoré v Hurbanových kasárňach okrem galérie prevádzkuje aj múzeum dizajnu a zapája sa do iniciatív, ktoré sa venujú rozvoju mestského priestoru vo svojom okolí.

 

Informácie a fotografie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislava

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky