Psychológia a pedagogika

Ministerstvo školstva otvorilo výzvu pre vysoké školy z Plánu obnovy a odolnosti SR

Jej cieľom je spájanie vysokých škôl do väčších celkov. Môžu sa do nej zapojiť do 25. novembra 2022.

| VEDA NA DOSAH

Svetoví experti zhodnotia tvorivé činnosti slovenských vysokých škôl a verejných výskumných inštitúcií

Stošesťdesiatpäť expertov – hodnotiteľov pochádza z devätnástich krajín sveta. Ide o pilotný projekt.

| VEDA NA DOSAH

V školách narastie počet asistentov pre deti a pribudnú aj zdravotníci

Zdravotníci budú v školách pôsobiť už od septembra, ďalší asistenti prídu v októbri.

| VEDA NA DOSAH

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje Univerzitu bez hraníc

Prednáškové miestnosti počas letných prázdnin zaplnia malí vysokoškoláci.

| VEDA NA DOSAH

Logopedička Mocsári dostala podporu Grantu UK na novú formu terapie zajakavosti

Včasné zahájenie terapie porúch plynulosti reči je kľúčom k úspechu.

| Justína Mertušová

Problém poruchy plynulosti reči môžeme prirovnať k ľadovcu

Malá časť toho, čo vidíme – neplynulosť –, je nad vodou, no väčšia časť – psychická tenzia –, je pod...

| Justína Mertušová

V Slovenskej akadémii vied sa začala už po tretí raz Letná škola mladých vedcov

Deti z celého Slovenska si vyskúšajú pracovný týždeň s vedeckými výskumníkmi.

| VEDA NA DOSAH

Zdravotne znevýhodneným športovcom štát prispieva najviac v histórii

Príspevky pre hendikepovaných športovcov v tomto roku zatiaľ dosiahli sumu 4,77 milióna eur.

| VEDA NA DOSAH

Školy so zrakovo znevýhodnenými deťmi dostanú finančnú podporu

Vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR nakúpia kompenzačné pomôcky a vybavenia uľahčujúce vzdelávanie.

| VEDA NA DOSAH