Exkurzia, Prednáška / celé Slovensko

Noc múzeí a galérií 2024

Plagát podujatia: Noc múzeí a galérií 2024

Noc múzeí a galérií 2024. Zdroj: FB Noc múzeí a galérií


Toto podujatie už prebehlo.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

18Máj
Plagát podujatia: Noc múzeí a galérií v MŠaP
CVTI SR, Exkurzia, Prednáška | Bratislava

Noc múzeí a galérií v MŠaP

Tradične tretia májová sobota patrí každoročne celoeurópskemu podujatiu Noc múzeí a galérií. Múzeum školstva a pedagogiky pre vás pripravilo zaujímavý...

Kedy sa Noc múzeí a galérií 2024 uskutoční

Noc múzeí a galérií 2024 sa uskutoční v sobotu 18. mája 2024.

Viac info

https://www.muzeum.sk/noc-muzei-a-galerii.html

https://www.facebook.com/Noc.muzei.a.galerii

https://www.nmag.sk/