CVTI SR, Iné / Bratislava

Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky

Plagát podujatia: Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky

Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky. Zdroj: MŠaP


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na (znovu)otvorenie Múzea školstva a pedagogiky pre verejnosť. Okrem otvorenia nových priestorov, ktoré sa rekonštrukciou interiéru zmenili na múzejné účely, sprístupňujeme aj projekt stálej expozície s názvom Dejinami školstva. Atmosféru bude oživovať postava „ducha“ školy a náladu zlepší hudobný sprievod. V prípade dobrého počasia ponúkame posedenie pred budovou múzea so šálkou dobrej kávy.

Kedy a kde sa Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky uskutoční

Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky pre širokú verejnosť sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2024 od 11.00 do 19.00 hod.

Vstup bude zdarma a veríme, že bude čo obdivovať.

O Múzeu školstva a pedagogiky

Múzeum školstva a pedagogiky je špecializovanou fondovou pamäťovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku. Zameriava sa na nadobúdanie, odbornú evidenciu, odbornú ochranu, vedecké zhodnotenie a prezentáciu hmotných školských pamiatok z územia dnešného Slovenska od najstarších čias až do súčasnosti.

Expozícia

Expozícia bude prezentovať školstvo ako významný fenomén spoločnosti na území dnešného Slovenska od stredoveku až do ponovembrových zmien v roku 1989. Historické údaje, ako sa menilo školstvo a vzdelávanie na našom území naprieč storočiami a významnými obdobiami, doplnia unikátne školské pamiatky z fondu múzea, viaceré vystavované úplne po prvý krát. Výnimočné je tiež architektonicko-výtvarné stvárnenie celej expozície, ktoré vie zaujať každú generáciu návštevníkov.

Viac info

https://www.facebook.com/muzeum.skolstva

https://www.msap.sk/