Veda v CENTRE

Podujatia pod názvom Veda v CENTRE organizuje NCP VaT pre širokú verejnosť. Ide o prednášky, počas ktorých majú vedci možnosť verejnosti priblížiť svoj výskum a hovoriť o svojej práci.

Hlavným cieľom je sprostredkovať fascinujúci svet vedy verejnosti a motivovať ju k záujmu o vedu a techniku.

 

Aktuálne

26. Máj 2022 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, (2. poschodie)

Imunita – náš ochranný štít
Prednásajúci

Prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.

28. Apríl 2022 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, (2. poschodie)

Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok
Prednásajúci

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

31. Marec 2022 online

Dejiny písané Zemou
Prednásajúci

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

29. Marec 2022 online

Kuchyňa neskorého stredoveku
Prednásajúci

Mgr. Katarína Nádaská, PhD.

22. Marec 2022 online

Netradičné zdroje potravín
Prednásajúci

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Veda v CENTRE v článkoch

VIDEO: Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok

V aprílovej Vede v CENTRE prednášal architekt Pavol Pauliny o tom, ako by sa mali realizovať odborné obnovy pamiatok.

| VEDA NA DOSAH
Banner na májovú Vedi v CENTRE, na ktorom je ovocie, zelenina a injekčné striekačky. Zdroj: CVTI SR

Májová Veda v CENTRE: Imunita – náš ochranný štít

O imunite všeobecne, jej podpore, fungovaní i poruchách bude prednášať významný imunológ Milan Buc.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Dejiny písané Zemou

Geológ Peter Bačík v marcovej Vede v CENTRE priblížil, ako geologické procesy ovplyvňujú aj históriu ľudstva.

| VEDA NA DOSAH
Grafika - pozvánka na prednášku architekta Pavla Pavlínyho v rámci cyklu Vedekcých kaviarní. Zdroj: CVTI SR

Aprílová Veda v CENTRE: Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok

O tom, ako by sa mali realizovať odborné obnovy pamiatok, bude prednášať architekt Pavol Pauliny.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Ako sa zorientovať v diétach?

Lekárka a výskumníčka Katarína Babinská približuje riziká alternatívneho stravovania a správne zásady výživy.

| VEDA NA DOSAH