Veda v CENTRE

Podujatia pod názvom Veda v CENTRE organizuje NCP VaT pre širokú verejnosť. Ide o prednášky, počas ktorých majú vedci možnosť verejnosti priblížiť svoj výskum a hovoriť o svojej práci.

Hlavným cieľom je sprostredkovať fascinujúci svet vedy verejnosti a motivovať ju k záujmu o vedu a techniku.

 

Aktuálne

25. Máj 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť (2. poschodie)

Pilotované lety – cesta k vesmírnemu turizmu?
Prednásajúci

Mgr. Jiří Šilha, PhD.

27. Apríl 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť (2. poschodie)

Nanomateriály pre nové technológie
Prednásajúci

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

30. Marec 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, (2. poschodie)

Čitateľská gramotnosť – včera, dnes a zajtra
Prednásajúci

prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

23. Febuár 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, (2. poschodie)

Cítite úzkosť? Nebojte sa, dá sa to riešiť
Prednásajúci

prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

26. Január 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, (2. poschodie)

Naštartujme metabolizmus
Prednásajúci

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

Veda v CENTRE v článkoch

VIDEO: Nanomateriály pre nové technológie

Aký pokrok sa doteraz na Slovensku podaril a ako môžu byť nanomateriály využité v procese vývoja inovatívnych materiálov, prezradí odborník...

| VEDA NA DOSAH

Májová Veda v CENTRE: Pilotované lety – cesta k vesmírnemu turizmu?

O letoch do vesmíru, výzvach, ale aj o ich možných rizikách sa budeme rozprávať s vedeckým pracovníkom Jiřím Šilhom.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Čitateľská gramotnosť – včera, dnes a zajtra

Aké sú príčiny slabej čitateľskej gramotnosti a ako ju možno u mladých nanovo vybudovať? Pozrite si prednášku profesorky Oľgy Zápotočnej.

| VEDA NA DOSAH

Aprílová Veda v CENTRE: Nanomateriály pre nové technológie

S chemikom Milanom Sýkorom sa budeme rozprávať o výskume a vývoji nových nanomateriálov, ako aj o ich praktickom využití.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Cítite úzkosť? Nebojte sa, dá sa to riešiť

Čo je to úzkosť a ako s ňou môžeme žiť? Ak ste nestihli prednášku profesorky Daniely Ježovej, pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH