Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedec roka SR 25 rokov

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) pripravil v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Slovenskou akadémiou vied (SAV) brožúru k jubilejnému 25. ročníku podujatia Vedec roka SR. Jej cieľom je priblížiť iniciatívu, ktorá podporuje a propaguje vedcov, technikov, technológov a výskumníkov Slovenska, a ich významné výsledky, ktoré posúvajú hranice poznania a majú praktické uplatnenie.

Brožúra s názvom Vedec roka SR – 25 rokov približuje históriu podujatia, aktuálnych vyhlasovateľov a jednotlivé ročníky oceňovania. Prináša prehľad a informácie o viac ako sto špičkových vedcoch, ktorí sú laureátmi ocenenia Vedec roka SR v jednotlivých kategóriách.

Vedec roka SR je podujatie, ktorého cieľom je pravidelne oceňovať popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí, a pripomínať tak verejnosti najlepšie výsledky slovenského výskumu. Laureáti získavajú ocenenie za prínosy dosiahnuté v oblasti vedy a techniky, ich úspešné práce, zavádzanie nových technológií či medzinárodnú spoluprácu.

Jubilejný 25. ročník slávnostného odovzdávania ocenení sa uskutočnil v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave 14. júna 2022.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky