Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prof. Janka Krivošová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Marta Bartošovičová

prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.

Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., vedkyňa v oblasti architektúry, venuje sa pedagogickej a výskumnej činnosti, ako aj publicistike zameranej na technické pamiatky ľudovej architektúry, školské, zdravotnícke a sociálne stavby a tiež na sakrálnu evanjelickú architektúru 19. a 20. storočia. Je držiteľkou ceny Európskej únie umenia za celoživotný prínos v odbornej a umeleckej prezentácii dejín kresťanstva v Európe. V prestížnej ankete Slovenka roka 2018 je nominovaná v kategórii Veda a výskum.

Študovala na Fakulte architektúry na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. Potom nasledovala práca  v Československej televízii, na Výtvarnom oddelení, kde tvorila najmä kostýmy a zanechala svoj rukopis na mnohých slávnych pondelkových inscenáciách. Po desiatich rokoch mala pocit, že už sa všetko naučila a že už sa ďalej nedá. V roku 1975 sa rozhodla vrátiť na Fakultu architektúry SVŠT, na Stavebnej fakulte SVŠT konkrétne na Katedru teórie a dejín architektúry, kreslenia a modelovania. Ako pedagóg sa mohla venovať výskumu – najskôr ľudovej architektúry, ktorá sa stala témou jej kandidátskej práce, a neskôr pribúdali ďalšie témy: architektúra 20. storočia, renesancia, klasicizmus, ale najmä sakrálna architektúra. Je prvou ženou, ktorá na Slovensku získala profesorský titul v odbore architektúra. 

Prof. Janka Krivošová bola nominovaná na Slovenku roka 2018

Prof. Janka Krivošová bola nominovaná na Slovenku roka 2018

Po roku 1989 sa z výskumu dostala do pedagogického procesu. Vyhrala konkurz na vedúcu katedry, kde s nadšením prednášala budúcim architektom. V súvislosti s pedagogickou činnosťou povedala: „Mala som mnoho veľmi nadaných študentov s otvorenou hlavou. Tí sú pre každého učiteľa veľkou nádejou a perspektívou. Žiaľ, mnohí sa uplatnili v cudzine. Je škoda, že vzdelávame schopných ľudí na export.“

Okrem vedeckej práce maľuje obrazy a píše knihy. Je autorkou niekoľkých kníh venovaných ľudovej a sakrálnej architektúre: Premeny súčasnej architektúry Slovenska (spolu s Ing. arch. E. Lukáčovou, Alfa 1990), Sakrálna architektúra na Slovensku (kol., Komárno 1996), Evanjelické kostoly na Slovensku (Tranoscius 2000), Majstri architektúry (kol., Perfekt 2002), Architektúra synagóg na Slovensku (spolu s  P. Mešťanom, D. Kissovou, SNM 2002), Architektúra na Slovensku – stručné dejiny (kol., Slovart 2005).

Obálka knihy Slovenská ľudová architektúra autorky Janky Krivošovej Publikácia Slovenská ľudová architektúra, je komplexným pohľadom na dedičstvo našich predkov, ktorí z jednoduchých materiálov, ktoré mali poruke, dokázali vytvoriť teplé domovy pre seba a svoje deti, humná, maštale a chlievy pre dobytok či sypárne. Stavali kostoly i technické pamiatky ľudovej architektúry. Našťastie, v posledných desaťročiach badať záujem o dedičstvo predkov i v súvislosti s pozostatkami ľudovej architektúry. Stavby začínajú ožívať – niekedy citlivo, niekedy menej – rekonštruovať, aby v symbióze starého s novým vznikla nová kvalita bývania pre súčasnú generáciu, príp. aj budúce v kontinuite s tradíciou a dedičstvom predkov.

Bohatá je aj výtvarná činnosť prof. Krivošovej. Okrem individuálnych výstav zorganizovala výstavu papierových modelov sakrálnych stavieb od románskeho slohu až po súčasnosť, ktorú tvoria modely spracované študentmi architektúry pod jej vedením. Zúčastňuje sa aj kolektívnych výstav klubu textilných výtvarníkov Arttex, ktorého je členkou. Významné sú aj jej monumentálne maľby v interiéroch evanjelických kostolov v Bratislave, Leštinách, Blatnici, Soli, Bratislave – Dúbravke a Sliači. Je autorkou výtvarných návrhov k projektu Vyšívaná história ECAV na Slovensku.

Za celoživotný prínos v oblasti odbornej a umeleckej prezentácie histórie kresťanstva v Európe udelila Európska únia umenia prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD., cenu Zlatá Europea 2017. Slávnostný akt odovzdania ceny sa konal 9. októbra 2017 v Zichyho paláci v Bratislave, kde bola zároveň inštalovaná i výstava umeleckých diel prof. Krivošovej.

Prof. Janka Krivošová si v Zichyho paláci v Bratislave prevzala cenu Zlatá Europea 2017

Prof. Janka Krivošová si v Zichyho paláci v Bratislave prevzala cenu Zlatá Europea 2017. Foto: Peter Rybár

V ankete Slovenka roka 2018 v kategórii Veda a výskum sú nominované: doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., RNDr. Jana Madejová, DrSc. a MUDr. Adela Penesová, PhD.

Hlasovať za vybrané nominantky môžete do 1. júna 2018 aj prostredníctvom webovej stránky: https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu prof. Janky Krivošovej a Slovenka roka 2018 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky