Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Fyzika v slepých uličkách

V pochopení prírodných zákonov sa ľudstvo počas svojej histórie dostalo veľmi ďaleko. Často však bola cesta k porozumeniu ťažká a kľukatá. Priblížime si niekoľko príbehov z histórie fyziky. Uvidíme v nich, ako ľudia blúdia v slepých uličkách poznania, kým sa dopracujú k vytúženej pravde. Ako vlastne funguje mechanika? Čo spôsobuje precesiu Merkúra? Aké je zloženie hmoty? Čo je to svetlo? Z čoho sa skladajú atómy? Existuje éter? Mal Albert Einstein vždy iba geniálne nápady? A aby nevznikol dojem, že fyzika je uzavretý proces, pozrieme sa aj na dve otázky, nad ktorými si fyzici a fyzičky lámu hlavy aj dnes.

EPUB verzia publikácie

MOBI verzia publikácie

O autorovi

Mgr. Juraj Tekel, PhD., je teoretický fyzik. Pôsobí na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venuje aspektom teórií definovaných na priestoroch s pozmenenou štruktúrou na krátkych vzdialenostiach, ktorú predpovedá spojenie kvantovej mechaniky a teórie gravitácie. Je zodpovedným riešiteľom projektu grantovej agentúry VEGA s názvom Kvantová štruktúra časopriestoru. Na fakulte tiež vyučuje a venuje sa popularizácii fyziky a vedy všeobecne.

Voľný čas mu vypĺňa z veľkej časti športovanie, v čase vydania tejto knihy najmä trailový beh.

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky