Kontakty

Centrum vedecko-technických informácií SR
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava 1
e-mail: ncpvat[at]cvtisr.sk

 

Mgr. Andrea Putalová
Mgr. Andrea Putalová
riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

Tel: +421 2/69253 128
e-mail: andrea.putalova[at]cvtisr.sk

 

Odbor propagácie vedy a techniky
Mgr. Patrícia Stanová, PhD. – vedúca odboru

 

Oddelenie popularizačných aktivít

 

Oddelenie marketingu NCP VaT

 

Redakcia QUARK

 

Odbor elektronických médií a multimédií
Mgr. Patrícia Stanová, PhD. – vedúca odboru

 

 

Odbor správy a prevádzky portálu výskumu a vývoja
Ing. Danica Zendulková – vedúca odboru

 

Oddelenie CIP VVI

 

 

 

Agenda návraty