Iné / Bratislava

City Nature Challenge 2024: Bratislava

Plagát: City Nature Challenge 2024: Bratislava

City Nature Challenge 2024: Bratislava. Zdroj: citynaturechallenge.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Od 26. apríla 2024 sa Bratislava zapojí do globálneho hnutia zameraného na prieskum a dokumentáciu mestskej biodiverzity. Počas týchto niekoľkých dní sa môžete stať občianskym vedcom a pomôcť nám spoznať úžasnú rozmanitosť rastlín, živočíchov a húb, ktoré žijú v našom meste. Zapojte sa do City Nature Challenge 2024.

Ako a kedy sa môžem zapojiť

26.4. – 29.4.2024
Pozorovanie a fotografovanie voľne žijúcich/rastúcich druhov na území Bratislavy.

30.4. – 5.5.2024
Identifikovanie pozorovaných rastlín, živočíchov a húb nahratých do appky iNaturalist.

6.5.2024
Vyhlásenie celkových výsledkov
(počet pozorovaní, pozorovaných druhov a počet účastníkov)

Výsledky z pozorovania vložíte cez aplikáciu iNaturalist

  • Stiahnite si bezplatnú aplikáciu iNaturalist a zaregistrujte sa.
  • Využívajte smartfón na spoznávanie rastlín, živočíchov alebo húb.
  • Zdieľajte svoje pozorovania s komunitou prírodovedcov a milovníkov prírody.

O projekte City Nature Challenge

Projekt City Nature Challenge zapája obyvateľov miest do dokumentovania a spoznávania prírody v meste. Cieľom je poukázať na rozmanitosť mestskej prírody, prispieť k mapovaniu biodiverzity a k jej ochrane.

Cieľ projektu

Prírodu môžeme nájsť všade okolo nás, aj v našich mestách. Keďže sa svetová populácia čoraz viac koncentruje v mestách, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým dokumentovať mestskú biodiverzitu a pomôcť zabezpečiť budúcnosť rozmanitosti prírody. Veľké súbory dát vytvorené prostredníctvom platformy iNaturalist a vedeckých organizácií môžu pomôcť lídrom prijímať informované rozhodnutia v oblasti ochrany prírody. 

Viac info

https://citynaturechallenge.sk/

Tipy na fotografovanie (citynaturechallenge.sk)