Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Všeobecný banner k Týždňu vedy a techniky na Slovensku 2021

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

V roku 2021 sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku uskutočnil v období 8. – 14. novembra 2021.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.tyzdenvedy.sk

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v článkoch

Samuel Kováčik: Prvé nadšenie môže spôsobiť, že si tvorcovia obsahu naložia viac, než unesú

Teoretický fyzik a tvorca podcastov odporúča pri stanovení množstva epizód vydeliť si tento počet dvomi.

| VEDA NA DOSAH

Tomáš Slovinský: Fyzikálne správna fotografia ukazuje nedokonalosť nášho zraku

Snímky slovenského astrofotografa už viackrát ocenila aj samotná NASA.

| VEDA NA DOSAH

Juraj Tekel: Nikto učený z neba nespadol, niekedy sa bojím pozerať svoje prvé videá

Teoretický fyzik pripravuje popularizačné videá, v ktorých spája na prvý pohľad nesúvisiace veci.

| VEDA NA DOSAH

Lucia Ciglar: Veda je ako maják v búrke

Molekulárna biologička, známa instagramovým profilom @kreslim_vedu, v rámci TVT 2021 prednášala o zásadách tvorby infografík.

| VEDA NA DOSAH

Renata Józsová: Dôveru čitateľov získate tak, že články budú vychádzať z overených faktov

Vedecké texty by podľa šéfredaktorky časopisu Quark mali slúžiť na to, aby sa ľudia naučili kriticky myslieť.

| VEDA NA DOSAH