Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Múzeum školstva a pedagogiky sa otvára pre verejnosť. Návštevníkov privíta v nových priestoroch

VEDA NA DOSAH

Verejnosť sa môže tešiť na expozíciu, ktorá predstavuje prierez dejinami slovenského školstva prostredníctvom jedinečných školských pamiatok.

Plagát podujatia: Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky

Múzeum školstva a pedagogiky privíta návštevníkov už tento víkend v nových priestoroch. Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky

Múzeum školstva a pedagogiky našlo po vyše 50 rokoch od svojho vzniku reprezentatívne miesto na svoje pôsobenie. Stala sa ním bývalá Masarykova štátna ľudová škola v Bratislave v Devínskej Novej Vsi, ktorá prešla čiastočnou rekonštrukciou.

Vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a rokom práce mnohých ľudí je dnes Múzeum školstva a pedagogiky opäť pripravené otvoriť svoje brány verejnosti.

Otvára brány pre verejnosť

Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky pre širokú verejnosť sa uskutoční v sobotu 27. apríla 2024 v čase od 11.00 hod. do 19.00 hod. Kurátori múzea budú návštevníkom k dispozícii pri odbornom sprevádzaní expozíciou.

Deťom bude pri prehliadke múzea nápomocná tajomná postava Duch školy. Atmosféru počas celého dňa dotvorí hudba a možnosť posedieť si pri šálke kávy pred budovou.

Program je pripravený v spolupráci s Miestnym úradom mestskej časti Devínska Nová Ves, Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a bratislavskou kaviarňou SVÄG TO GO.

Múzeum školstva a pedagogiky privíta návštevníkov už tento víkend v nových priestoroch.

Múzeum školstva a pedagogiky privíta návštevníkov už tento víkend v nových priestoroch. Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky

Návštevníci si budú môcť pozrieť nové priestory a stálu expozíciu pod názvom Dejinami školstva. Hlavnou odbornou garantkou celého projektu expozície je bývalá riaditeľka Múzea školstva a pedagogiky PhDr. Daniela Vaněková, ktorá s tímom interných aj externých kurátorov spracovala jeho ideový zámer i obsah. Na architektonickom, výtvarnom a grafickom koncepte a riešení sa podieľal ateliér Studio Limb.

27Apr
Plagát podujatia: Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky
CVTI SR, Iné | Bratislava

Otvorenie Múzea školstva a pedagogiky

Pozývame vás na (znovu)otvorenie Múzea školstva a pedagogiky pre verejnosť. Okrem otvorenia nových priestorov, ktoré sa rekonštrukciou interiéru zmenili na...

Naprieč dejinami školstva na Slovensku

Stála expozícia Dejinami školstva prezentuje školstvo – významný fenomén spoločnosti na území dnešného Slovenska – od stredoveku až do deväťdesiatych rokov minulého storočia.

Expozícia na pozadí spoločensko-politických a hospodárskych pomerov jednotlivých období zachytáva zmeny pri formovaní školstva, a to v súvislosti s organizáciou, obsahom vzdelávania, učiteľmi a žiakmi, pretože práve tieto štyri základné elementy ho v zásadnej miere vždy určovali a tvorili.

Autori do galérie učiteľov, vedeckých pracovníkov i politických funkcionárov vybrali osobnosti, ktoré zanechali stopu v našom školstve.

Zbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea.

Zbierkotvorná činnosť je nosnou aktivitou múzea. Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky

Historické reálie bude dotvárať výber autentických zbierkových predmetov – školských pamiatok z depozitárov Múzea školstva a pedagogiky, ktorými zároveň kolektív múzea prezentuje svoju dlhoročnú výskumnú a zbierkotvornú prácu.

Jedinečné školské pamiatky aj koncept historickej triedy

V stálej expozícii Dejinami školstva dopĺňajú sprievodné slovo jedinečné školské pamiatky, pochádzajúce výlučne z bohatého zbierkového fondu Múzea školstva a pedagogiky, ktorý obsahuje až 48 000 exponátov.

K najvzácnejším vystaveným predmetom v expozícii patrí Abecedár „kohútik“ – učebná pomôcka na vyučovanie elementárneho čítania a počítania, ktorý múzeum vlastní ako jediné na Slovensku.

Určite zaujme aj koncept ukážky historickej školskej triedy i veľa pôvodných originálnych učebných pomôcok, učebníc a listín. „Už názov expozície napovedá, že návštevník sa zoznámi s vývojom školstva na našom území od deviateho storočia až po deväťdesiate roky minulého storočia, prostredníctvom štyroch základných elementov, ako je organizácia školstva, obsah vzdelávania, učiteľ a žiak,“ priblížila PhDr. Daniela Vaněková.

Pestrá zbierka učebných pomôcok.

Pestrá zbierka učebných pomôcok zahŕňa didaktickú techniku, telocvičné náradie, demonštračné pomôcky či nástenné tabule. Zdroj: Múzeum školstva a pedagogiky

Múzeum školstva a pedagogiky bude po slávnostnom otvorení do konca roka 2024 fungovať pre verejnosť v uvádzacom režime. Pre školské skupiny sú vyhradené otváracie hodiny od pondelka do stredy s pestrou ponukou vzdelávacích programov. Širokej verejnosti je na návštevu múzea určený každý štvrtok od 13.00 hod. do 19.00 hod.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.msap.sk a na Facebooku a Instagrame Múzea školstva a pedagogiky.

Zdroj: TS CVTI SR, Múzeum školstva a pedagogiky

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky