Vedecká cukráreň

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike.

Tak ako v každej cukrárni, aj v tej vedeckej, sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút prednáška vedca a 45 minút diskusia).

 

 

Aktuálne
Prednásajúci

Martin Tamajka

22. Jún 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, (2. poschodie)

O športe trochu inak – aj športovanie je veda
Prednásajúci

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

24. Máj 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť (2. poschodie)

Ako si myslíme, že nám funguje mozog
Prednásajúci

MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD.

18. Apríl 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť (2. poschodie)

Dá sa rastlina uspať? O elektrických signáloch a anestézii v rastlinách
Prednásajúci

doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

21. Marec 2023 CVTI SR, Lamačská cesta 8A, (2. poschodie)

DNA ako kľúč k našej minulosti. Ako genetika pomáha archeológom skúmať náš pôvod?
Prednásajúci

Mgr. Marian Baldovič, PhD.

Mestá
Vedecká cukráreň v článkoch

VIDEO: Prečo nám nestačí, že AI väčšinou trafí správnu odpoveď?

Nestihli ste prednášku Martina Tamajku z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Nestihli ste prednášku Oľgy Kyselovičovej z Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Ako si myslíme, že nám funguje mozog

Nestihli ste prednášku neurovedca Tomáša Hromádku? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH
Banner podujatia Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

Júnová Vedecká cukráreň: O športe trochu inak – aj športovanie je veda

O športe a jeho prepojení s vedou bude prednášať Oľga Kyselovičová z Katedry gymnastiky Fakulty telesnej výchovy a športu UK...

| VEDA NA DOSAH

Májová cukráreň: Ako si myslíme, že nám funguje mozog?

O ľudskom mozgu ako komplexnom živom tkanive v našich hlavách a o tom, ako sa domnievame, že funguje, bude hovoriť...

| VEDA NA DOSAH