Vedecká cukráreň

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike.

Tak ako v každej cukrárni, aj v tej vedeckej, sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

 

 

Aktuálne

13. December 2022 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, (2. poschodie)

Dobré a zlé tuky na tanieri – vianočné pečenie bez výčitiek
Prednásajúci

Doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

08. November 2022 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, (2. poschodie)

Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita.
Prednásajúci

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.

11. Október 2022 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, (2. poschodie)

Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!
Prednásajúci

Mgr. Ján Gúgh, PhD.

27. September 2022 CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, (2. poschodie)

Vplyv emócií a motivácie na učenie
Prednásajúci

Mgr. Kamila Urban, PhD.

08. December 2022

Vedecká cukráreň
Prednásajúci

Ing. Mgr. Eva Zahradníková, PhD.

Mestá
Vedecká cukráreň v článkoch

Decembrová Vedecká cukráreň bude o dobrých a zlých tukoch

Prednášajúca vedkyňa Oľga Pecháňová prezradí aj recepty vhodné na vianočné pečenie „bez výčitiek“.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Bojíte sa výšok? Pomôže vám virtuálna realita

Nestihli ste prednášku Diany Bzdúškovej z Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Monitoring sucha

Nestihli ste prednášku Kataríny Mikulovej a Jany Poórovej zo SHMÚ? A viete, čo je občianska veda? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH

VIDEO: Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany!

Nestihli ste prednášku Jána Gúgha, odborníka na ochranu a výskum vodného vtáctva? Pozrite si video.

| VEDA NA DOSAH
Banner k podujatiu Veda v CENTRE na tému Bocian biely na Slovensku. Zapojte sa do jeho ochrany! Prednášajúci: Mgr. Ján Gúgh, PhD.

Októbrová Vedecká cukráreň bude o ochrane bociana bieleho

Bocian biely je najznámejší vtáčí druh, ktorého významná časť života sa viaže na človekom ovplyvnenú krajinu.

| VEDA NA DOSAH