Značka: Slovenka roka

Jana Dobšovičová Černáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, je predsedníčkou Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Vlastná skúsenosť s reumatickým ochorením ju priviedla do pacientskej...

| Marta Bartošovičová

Iveta Šanderová – nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Iveta Šanderová, riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, ktoré patrí medzi najstaršie gymnáziá na Slovensku, je zanietenou učiteľkou...

| Marta Bartošovičová

Nominantky jubilejného 10. ročníka ankety Slovenka roka

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom odštartovali jubilejný 10. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. V tomto...

| Marta Bartošovičová

Vedkyňa Barbara Ukropcová – Absolútna Slovenka roka 2017

V ankete Slovenka roka 2017 v kategórii Veda a výskum zvíťazila doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., ktorá získala aj ocenenie...

| Marta Bartošovičová
Ocenenie Slovenka roka 2017 získali víťazky jednotlivých kategórií

Úspešné Slovenky si prevzali ocenenia v rámci ankety Slovenka roka 2017

Historická budova Slovenského národného divadla v Bratislave bola v nedeľu večer – 4. júna 2017 dejiskom galavečera, na ktorom boli udelené...

| Marta Bartošovičová

Doc. Barbara Ukropcová – nominovaná na Slovenku roka 2017

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., lekárka a vedkyňa z Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave, bola nominovaná v 9....

| Marta Bartošovičová

Doc. Alexandra Bražinová – nominovaná na Slovenku roka 2017

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH – vysokoškolská pedagogička, odborná asistentka na Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce...

| Marta Bartošovičová

Doc. Adriana Kolesárová – nominovaná na Slovenku roka 2017

Doc. Ing. Adriana Kolesárová, PhD., prodekanka pre vedu a výskum na Fakulte biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,...

| Marta Bartošovičová
prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD. po prebratí ocenenia

Prof. Viera Stopjaková – Slovenka roka 2016 v kategórii veda a výskum

Úspešné Slovenky aj tento rok bojovali o hlasy čitateľov týždenníka Slovenka a divákov RTVS v kategóriách: Biznis a manažment, Umenie...

| Marta Bartošovičová

Jana Mojžišová – nominovaná v ankete Slovenka roka 2016

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.  Od skončenia štúdia na Univerzite veterinárskeho...

| VEDA NA DOSAH