Značka: Slovenka roka

Magdaléna Kuželová: Riešime farmakoterapeutické problémy rizikových skupín pacientov

Prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. je profesorkou na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a vedúcou...

| Marta Bartošovičová

Ľubica Murínová: Znečisťujúce látky v životnom prostredí ovplyvňujú zdravie populácie

MUDr. Ľubica Murínová, PhD. je vedeckou pracovníčkou, vedúcou oddelenia environmentálnej medicíny na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave....

| Marta Bartošovičová

Daniela Gašperíková: Zaoberám sa výskumom dedičných monogénových ochorení

RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc. je vedeckou riaditeľkou Ústavu experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Výsledky jej vedeckovýskumnej...

| Marta Bartošovičová
Nominantky na titul Slovenska roka 2020. Zdroj: PR Slovenka roka

Zapojte sa do ankety Slovenka roka 2020

V tomto roku sa koná už 12. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka, ktorú odštartoval týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS...

| Tamara Leontievová
Nominantky ankety Slovenka roka 2019 s autorkou projektu Máriou Rehákovou

Víťazky prestížnej ankety Slovenka roka 2019

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom zorganizovali 11. ročník ankety Slovenka roka. Titul Absolútna Slovenka roka...

| Marta Bartošovičová

Prof. Renáta Oriňaková: Vyvíjame nové progresívne materiály prospešné pre spoločnosť

Prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., je prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v...

| Marta Bartošovičová

Prof. Daniela Hudecová: Cesta za odhaľovaním tajomstiev neviditeľného sveta mikroorganizmov

Prof. RNDr. Daniela Hudecová, PhD., je vysokoškolská profesorka mikrobiológie. Pôsobí v Ústave biochémie a mikrobiológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej...

| Marta Bartošovičová

Prof. Jana Pohaničová: Príbeh dejín architektúry sa snažím sprostredkovať inovatívnym spôsobom

Prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., architektka, pedagogička a historička architektúry, bola nominovaná na Slovenku roka 2019 v kategórii Veda...

| Marta Bartošovičová

Nominantky ankety Slovenka roka 2019

V roku 2019 organizuje Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už 11. ročník čitateľskej ankety Slovenka...

| Marta Bartošovičová
Ocenené dámy v ankete Slovenka roka 2018

Výsledky prestížnej ankety Slovenka roka 2018

Jubilejný 10. ročník populárnej čitateľskej ankety Slovenka roka vyvrcholil galavečerom v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. Počas galavečera...

| Marta Bartošovičová