Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jana Mojžišová – nominovaná v ankete Slovenka roka 2016

VEDA NA DOSAH

prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. – rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Od skončenia štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach tu pôsobí ako vedecko-výskumná pracovníčka a pedagogička. Jej priekopnícke práce vo výskume infekčných chorôb psov a mačiek našli odozvu aj za hranicami Slovenska. Bola zodpovednou riešiteľkou piatich výskumných grantových projektov, vedúcou štyroch projektov VEGA a spoluriešiteľkou ďalších 20 projektov. Je autorkou šiestich vedeckých monografií, autorkou desiatok vysokoškolských učebníc a vedeckých prác v našich aj zahraničných vedeckých časopisoch. Je predsedníčkou vedeckej rady univerzity a členkou ďalších domácich i zahraničných vedeckých a redakčných rád.

V súvislosti s nomináciou v čitateľskej ankete Slovenka roka 2016 v kategórii Veda a výskum sme prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., požiadali o rozhovor.

 

Čo považujete za svoj najväčší pracovný úspech?

„Ako prvá žena v takmer sedemdesiatročnej histórii Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach som bola zvolená do najvyššej akademickej funkcie – funkcie rektorky. Pokladám to za najvyššie uznanie mojej dlhoročnej práce vo vedecko-pedagogickom prostredí a zároveň za obrovský záväzok a zodpovednosť. K úspechom na poli vedy patria moje práce z oblasti infekčných chorôb psov, ktoré našli odozvu i v zahraničí a tieto získané poznatky boli použité v mnohých monografiách a učebniciach.“

Aké vlastnosti a schopnosti Vám dopomohli k vybudovaniu kariéry?

„Patrím k tým šťastným ľuďom, ktorých práca baví a napĺňa. K svojej profesii veterinárnej lekárky som vždy pristupovala s láskou a nadšením. Vedecká práca si vyžaduje veľa trpezlivosti a pokory. Je treba čeliť mnohým nezdarom a úspechy neprichádzajú hneď. Nikdy ma to však neodradilo, vždy som pokračovala ďalej, lebo verím tomu, že ak človek pracuje vytrvalo a poctivo, má jasne stanovený cieľ a vízie, výsledky sa dostavia. A hlavne, vo svojej práci musí vidieť zmysel.“

Ako sa Vám darí zladiť svoju náročnú prácu s tradičnou úlohou ženy – matky v rodine? Kto alebo čo Vás nabíja energiou?

„Som žena ako každá iná, so všetkými rolami, ktoré k nám ženám patria. Mám dve dcéry, manžela, psa, domácnosť, záhradku a všetky povinnosti i radosti s tým spojené. Samozrejme, že pri mojej časovo náročnej práci to nemôžem zvládať na sto percent. Dôležité ale je, aby moji blízki vedeli, že som tu vždy pre nich, keď ma potrebujú. A nie je to o bezchybne upratanom byte alebo uvarenom päťchodovom obede, ale skôr o tom pocite domova, bezpečia a zázemia, ktoré my ženy vieme vytvoriť. Pravdou ale je, že bez podpory, lásky a pochopenia mojich najbližších by som svoju prácu nemohla robiť.

Ak sa cítim unavená a frustrovaná, najlepším nabíjačom energie je pre mňa príroda. Som vášnivá turistka v ktoromkoľvek ročnom období a skutočný pocit voľnosti a prílevu energie cítim, keď stojím na vrcholoch hôr.“

 

Prestížnu anketu Slovenka roka 2016 organizuje týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a SND. Záštitu nad podujatím prevzal prezident SR Andrej Kiska. Informácie o možnosti hlasovania do 2. júna 2016 za nominantky, nájdete na webovej stránke www.slovenkaroka.sk.

 

Rozhovor pripravila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu J. Mojžišovej

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky