Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nominantky jubilejného 10. ročníka ankety Slovenka roka

Marta Bartošovičová

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom odštartovali jubilejný 10. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. V tomto roku jubiluje aj týždenník Slovenka, ktorý vo februári oslávil 70. výročie svojho vzniku.

Úspešné Slovenky sú nominované v ôsmich kategóriách: Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Vzdelávanie a podpora mladých talentov, Zdravotníctvo, Šport a Charita. Okrem toho nominačná komisia aj tento rok udelí titul Absolútna Slovenka roka a Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos pre Slovensko.

Pri príležitosti vyhlásenia 10. ročníka čitateľskej ankety autorka ankety Slovenka roka a riaditeľka vydavateľstva STAR Production Mária Reháková povedala: „Je pre mňa výnimočné, že dnešným dňom štartujeme desiaty ročník, pretože si pamätám na začiatky, kedy som dostávala otázky, či si myslím, že budeme vedieť do ôsmich kategórií každoročne dosadiť tri ženy. Povedala som, že áno, pretože som verila v ženský potenciál tejto krajiny. Myslím si, že ženy Slovenky sú húževnaté a dokážu veľké výsledky vďaka svojej vytrvalosti a vytýčenému cieľu. Dnešná anketa je toho dôkazom, pretože nemáme dvadsaťštyri nominantiek, ale dokonca dvadsaťosem. Verím tomu, že tieto nominantky budú motiváciou pre ostatné mladé ženy.“

Predseda nominačnej komisie ankety Slovenka roka Marek Maďarič okrem iného uviedol: „Za tých desať rokov sa anketa Slovenka roka veľmi jasne a pekne vyprofilovala na podujatie, ktoré má svoj veľký spoločenský význam a prestíž a tiež kultúrnu hodnotu. Stojí na jasnej myšlienke nachádzať, vyzdvihovať, prezentovať príbehy úspešných a schopných výnimočných žien a týmito príbehmi inšpirovať ďalšie ženy. Desať rokov sa to naozaj darí a je mi preto cťou byť súčasťou tohto projektu.” 

Nominantky na Slovenku roka 2018 s autorkou ankety Máriou Rehákovou

Nominantky ankety Slovenka roka 2018 v jednotlivých kategóriách

Veda a výskum:

 • Doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD., vedúca Ústavu farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK a vedúca Laboratória experimentálnej farmakológie Martinského centra pre biomedicínu JFL UK v Martine
 • Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., vedkyňa v oblasti architektúry
 • RNDr. Jana Madejová, DrSc., chemička, predsedníčka Vedeckej rady Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
 • MUDr. Adela Penesová, PhD., lekárka a vedecká pracovníčka v Biomedicínskom centre SAV.

Vzdelávanie a podpora mladých talentov:

 • Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave
 • PaedDr. Beáta Matušáková, zriaďovateľka  Regionálneho centra autistov v Žiline
 • Mgr. Alena Petáková, riaditeľka ZŠ v Bratislave-Lamači
 • PaedDr. Iveta Šanderová, riaditeľka Gymnázia A. Sládkoviča v Banskej Bystrici

Zdravotníctvo:

 • Mgr. Jana Dobšovičová Černáková, predsedníčka Ligy proti reumatizmu na Slovensku
 • Doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie LF UK a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave
 • MUDr. Eva Rozprávková, primárka Neurologického oddelenia 1. súkromnej nemocnice Košice-Šaca
 • Doc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD. MBA, gynekologička v centre asistovanej reprodukcie Gyncare

Biznis a Manažment:

 • Slavomíra Blahušiaková, výkonná riaditeľka spoločnosti Liečebné termálne kúpele, a.s. Sklené Teplice
 • Mária Csizmadiová, konateľka a zakladateľka medzinárodnej prepravnej spoločnosti Speedline, s. r. o, Štúrovo
 • PhDr. Jana Kucbeľová, majiteľka firmy PARTA – Slovenské ľudové umenie
 • Ing. Helena Petrusová, konateľka spoločnosti Agrokarpaty, s. r. o Plavnica.

Umenie a kultúra:

 • Mariana Čengel-Solčanská, režisérka a scenáristka
 • Katarína Hasprová, muzikálová speváčka a herečka
 • Mgr. art. Ľudmila Várossová, kostýmová výtvarníčka

Médiá a komunikácia:

 • Oľga Baková, šéfeditorka zahraničného spravodajstva RTVS
 • Mgr. Kristína Kovešová, reportérka TV Markíza
 • Zuzana Olešová, dramaturgička Dámskeho klubu RTVS. 

Šport:

 • Zuzana Jusková, diaľková plavkyňa
 • Magdaléna Rybáriková, profesionálna tenistka
 • Laura Takácsová, fitneska

Charita:

 • Mgr. Jana Lowinski, štatutárna zástupkyňa združenia Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením
 • Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis
 • MUDr. Katarína Šimovičová, pediatrička, predsedníčka OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors

 

O tom, kto získa prestížne ocenenie v jednotlivých kategóriách rozhodnú čitatelia týždenníka Slovenka spolu s divákmi a poslucháčmi RTVS formou SMS hlasovania a kupónov a prostredníctvom internetu na stránkach www.slovenkaroka.sk Hlasovať za vybrané nominantky môžeme do 1. júna 2018!

Postupne uverejníme viac informácií o nominantkách v kategóriách: Veda a výskum, Vzdelávanie a podpora mladých talentov a Zdravotníctvo

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky