CVTI SR, Konferencia / celé Slovensko

Férová akadémia 2024

Plagát konferencie: Férová akadémia 2024

Férová akadémia 2024. Zdroj: ferovaakademia.sk


Toto podujatie už prebehlo.

Srdečne vás pozývame na ďalší ročník konferencie Férová akadémia. Tento výnimočný program bude zahŕňať diskusie a prezentácie o dôležitých témach týkajúcich sa rodovej rovnosti a inklúzie v akademickom prostredí.

Kedy a ako sa môžem zúčastniť

Podujatie sa uskutoční 9. a 10. mája 2024 v Centre vedecko-technických informácii SR v Bratislave a online.

Podujatie sa uskutoční v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8A a je otvorené pre všetkých, ktorí majú záujem prispieť k diskusii o rodovej rovnosti a inklúzii v akademickej oblasti.

Prosíme, potvrďte svoju účasť registráciou najneskôr do 8. 5.2024.

Program podujatia

Štvrtok – 9. 5. 2024

9:15 – 9:30 Úvod Spoločne sa ponoríme do témy a príležitostne privítame všetkých účastníkov.

9:30 – 10:30 PANEL I Téma: Výskumné kariéry žien a grantová podpora žien.
Diskutovať budeme o dôležitosti podpory žien vo výskumnej oblasti a možnostiach získavania grantov.

11:00 – 12:00 PANEL II Téma: Systém hodnotenia vedy a absencia relevantných dát podľa rodu.
Rozoberieme si súčasný stav hodnotenia vedy a výzvy súvisiace s nedostatkom relevantných dát z hľadiska rodu.

13:00 – 14:00 PANEL III Téma: Rodovo podmienené násilie v akademickom prostredí.
Budeme sa venovať problematike násilia založeného na rodovej príslušnosti v akademickom prostredí a spoločne hľadať spôsoby, ako mu čeliť.

14:30 – 15:00 sólo prezentácie NKC Gender a veda Ponúkneme priestor pre sólové prezentácie z Národného kontaktného centra Gender a veda.

15:30 – 16:30 PANEL IV Téma: Udržateľnosť plánov rodovej rovnosti na Slovensku.
Zamyslíme sa nad udržateľnosťou a účinnosťou plánov rodovej rovnosti v slovenskom kontexte.

Piatok – 10. 5. 2024

Podujatie bude pokračovať vo formáte Open Forum, ktoré bude iba prezenčnou formou. Záujem o účasť aj na druhom dni potvrďte v registračnom linku.

Viac info

https://eraportal.sk/horizont-europa/podujatie/ferova-akademia-2024/

https://www.ferovaakademia.sk/