Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedkyňa Barbara Ukropcová – Absolútna Slovenka roka 2017

Marta Bartošovičová

Doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

V ankete Slovenka roka 2017 v kategórii Veda a výskum zvíťazila doc. MUDr. Barbara Ukropcová, PhD., ktorá získala aj ocenenie Absolútna Slovenka roka 2017. Pôsobí v Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave ako samostatná vedecká pracovníčka. Je zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou mnohých projektov zameraných na obezitu, diabetes 2. typu a najmä na úlohu kostrového svalstva ako mediátora adaptačnej odpovede na cvičenie. Prednáša na Univerzite Komenského v Bratislave, na Lekárskej fakulte a na Fakulte telesnej výchovy a športu. Je uznávanou odborníčkou doma i v zahraničí, ako aj známou popularizátorkou vedy a výskumu.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Čo pre Vás znamená víťazstvo v ankete Slovenka roka SR 2017 v kategórii Veda a výskum?

Ocenenie Slovenka roka 2017 - soška z dielne Jany Brisudovej B. UKROPCOVÁ: Je to nečakaná pocta. Ale aj možnosť poukázať na to, že aj výskum orientovaný na účinky cvičenia a na mechanizmy a molekuly, teda na mikrokozmos v nás, má svoj ľudský rozmer, svoje uplatnenie v praxi. A ďakujem za podporu a sympatie, veľmi si to vážim, každý jeden hlas. Beriem to zároveň ako súhlas a podporu nášho tímového konceptu, využiť pohyb v prevencii a liečbe chronických ochorení. Takže dúfam, že (nielen) tí, ktorí hlasovali, si nájdu čas a vytiahnu rakety, bicykel, tenisky, alebo si aspoň sadnú na 15 min pred telku na stacionárny bicykel.

Zatiaľ sa v našom zdravotníctve cvičenie s cieľom zvýšenia fyzickej zdatnosti a celkovej funkčnej kapacity využíva len relatívne minimálne a možno tento koncept pri aktuálnej situácii v zdravotníctve vyznieva ako utópia. A predsa ťažko nájsť efektívnejší prostriedok, ako zabrániť zhoršovaniu pamäte či metabolizmu, ako znížiť riziko Alzheimerovej choroby či cukrovky 2. typu, ale aj iných ochorení, akým je práve dostatočná denná dávka primerane intenzívnej fyzickej aktivity. Takže aspoň niekoľko krát za týždeň sa treba spotiť. Navyše takouto prevenciou či liečbou vo včasných, preklinických štádiách výrazne znižujeme pravdepodobnosť, že budeme v budúcnosti liečiť XY svojich bolestí a neduhov liekmi. A keď to tak aspoň trochu môže fungovať inde vo svete, prečo nie aj u nás?

Zároveň je to pre mňa aj možnosť poukázať na význam vedy a výskumu a na dôležitosť spoločenskej podpory výskumu na Slovensku, ktorá je v porovnaní s ostatnými krajinami EU nízka. Čo je to vlastne výskum? Je to spôsob rozmýšľania a poznávania, sú to nové idey a pozorovania, nové možnosti liečby, výroby, techniky, je to spôsob, akým homo sapiens odjakživa posúval hranice svojho poznania, akým sa odlišoval od ostatných živočíšnych druhov. A to už od čias, keď pozoroval oheň a zasial prvé obilie, od čias, keď hľadal kameň mudrcov – každá cesta má svoje slepé uličky. Výskum výrazne prispel k tomu, v akej prítomnosti žijeme a umožňuje nám pozerať sa do budúcnosti, za horizont známeho. Ak má byť výskum úspešný, vyžaduje si dávku odvahy a fantázie, kritické myslenie, zvedavosť a cieľavedomú vytrvalosť. Vaša voľba je dôkazom toho, že aj na Slovensku si uvedomujeme význam vedy a výskumu pre spoločnosť, ktorá teda nie je sústredená len na prítomnú chvíľu, ale myslí na svoju budúcnosť.

Mária Reháková a Imrich Béreš odvzdali doc. Barbare Ukropcovej ocenenie Absolútna Slovenka roka 2017

M. B.: S akými pocitmi ste prijali ocenenie Absolútna Slovenka roka 2017?

B. UKROPCOVÁ: V tom okamihu som prežívala veľa paralelných emócií – prekvapenie, radosť, vďačnosť, ale aj rešpekt. Niečo ako „Je to možné? Vážne?“.  Vnímam to nielen ako ocenenie môjho príbehu, ale ako ocenenie našej tímovej  práce. Naše štúdie realizujeme v spolupráci s entuziastickými kolegami z Fakulty telesnej výchovy a športu UK a zo Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave, dôležitú úlohu zohrávajú neurológovia a ďalší lekári z Lekárskej fakulty UK. Náš tím na Biomedicínskom centre SAV je mladý, vekový priemer menej ako 30 rokov, ale všetci pracujú s naozajstným nasadením a je radosť vidieť, ako napredujú. Takže týmto všetkým patrí moje veľké ĎAKUJEM. Rovnako ako našim dobrovoľníkom a všetkým kolegom a ľuďom, ktorí nás podporujú. Mojej rodine, rodičom, mojim deťom Kike a Jakubovi. A polovica sošky patrí môjmu manželovi. Hoci ten má svoju Slovenku – takže sošku si nechám.

Slovenka roka 2017 - víťazky kategórií s Máriou Rehákovou

M. B.: Čo je v súčasnosti Vašou prioritou na pracovisku?

B. UKROPCOVÁ: Práve vstupujeme do záverečnej fázy tréningovej štúdie, čo so sebou prináša  celé spektrum vyšetrení, odzrkadľujúcich adaptačné zmeny navodené trojmesačným tréningom, a to na úrovni molekúl, buniek, tkanív i celého organizmu. Je to náročné obdobie, takže celý tím je v pohotovosti. Paralelne bežia molekulárne analýzy biologického materiálu z predchádzajúcich štúdií, optimalizujú sa pracovné postupy, plánujú sa experimenty na svalových bunkách, ktoré momentálne robíme aj v spolupráci s kolegami v zahraničí. Práve využitie bunkových kultúr umožňuje sledovať reguláciu mnohých fyziologických procesov, ku ktorým patrí aj sekrečná a endokrinná aktivita svalu.

Jednou z priorít je písanie odborných článkov. Sú to vlastne príbehy, určené pre vedeckú komunitu, v ktorých predstavujeme tie najzaujímavejšie a najvýznamnejšie zistenia. Práve tieto články obsahujú a definujú náš originálny prínos pri riešení vedeckého problému a umožňujú jeho zviditeľnenie a využitie pre napredovanie vedeckého poznania. Znovu sa teda deje veľa vecí paralelne, ako to určite mnohí poznáte z vlastnej skúsenosti. Je to fascinujúca a rôznorodá práca a som naozaj rada a vďačná, že ju môžem robiť.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Slovenka roka

Viac fotografií a video z galavečera si môžete pozrieť na webovej stránke Slovenka roka

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky