Prednáška / Bratislava

Existuje tmavá hmota?

Hmlovina vo vesmíre. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame vás na vedecko-populárnu prednášku Existuje tmavá hmota?“ organizovanú v rámci Klubu astronómov SNM.

Kedy a kde sa prednáška Existuje tmavá hmota uskutoční

Prednáška sa uskutoční 9. mája 2024 od 17.30 v Objavovni Prírodovedného múzea SNM (3. poschodie), Vajanského nábrežie 2 v Bratislave.

Vstup na podujatie je voľný.

O prednáške Existuje tmavá hmota

V tejto prednáške si priblížime problematiku raného vesmíru a hypotetických ťažkých neviditeľných častíc, tvoriacich takzvanú tmavú hmotu. Ukazuje sa totiž, že ich zavedením dostaneme pomerne jednoduchý a konzistentný opis nášho vesmíru.

Aké pozorovania súvisia s tmavou hmotou a aké by mali byť jej vlastnosti?
Môžu sa častice, ktoré ju tvoria, nájsť na urýchľovačových experimentoch, ako je napríklad LHC v CERNe?
A čo vlastne znamená slovo ‚existovať‘ pri javoch, ktoré tak veľmi presahujú našu každodennú skúsenosť?

Na tieto, a aj niektoré ďalšie otázky, sa pokúsime v prednáške zodpovedať.

Kto bude prednášať

Sme radi, že pozvanie prijal Mgr. Peter MATÁK, PhD., z Katedry teoretickej fyziky FMFI UK v Bratislave.

Plagát podujatia: Existuje tmavá hmota?

Existuje tmavá hmota? Zdroj: Klub astronómov SNM

Viac info

https://www.facebook.com/events/960400768691185/