Značka: právo

19Sep
Konferencia | Bratislava

registrácia|konferencia| Open Access: jeho príležitosti a výzvy (2019)

Open Access: jeho príležitosti a výzvy (OpenAIRE workshop)   Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) plní od roku 2013 funkciu...

Právo, ktoré stojí na strane tých najzraniteľnejších

Aktuálne vydanie relácie Veda SK, ktorú vysiela Rádio Slovensko každú tretiu sobotu večer, obsadili právnici. Riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV...

| Monika Tináková

Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších?

Sociálne vzťahy sú vzťahy medzi ľuďmi navzájom, vzťahy ľudí a ich rôznych inštitúcií, a to až po svetovú globálnu úroveň....

| Marta Bartošovičová

Prečo si (ne)môžeme kúpiť mobil?

Čo je právna subjektivita? Čo znamená spôsobilosť na právne úkony? Čo je deliktuálna spôsobilosť? Nielen vysvetlenie týchto definícií, ale aj odpovede...

| Marta Bartošovičová

Európska komisia zaregistrovala tri nové iniciatívy občanov

Európska komisia sa začiatkom júla rozhodla, že zaregistruje tieto tri nové európske iniciatívy občanov: „Cena uhlíka na boj proti zmene...

| VEDA NA DOSAH
06Jún
Prednáška | Bratislava

registrácia|prednáška|Softvér a jeho súčasti z pohľadu autorských a priemyselných práv (2019-06)

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb a Centrum transferu technológií pri CVTI SR pre vás pripravili ďalšie biznis raňajky, tentokrát s...

EÚ zverejnila porovnávací prehľad v oblasti justície za rok 2019

Účinné justičné systémy zohrávajú kľúčovú úlohu pri dodržiavaní zásady právneho štátu a hodnôt, na ktorých je založená EÚ. Európska komisia...

| VEDA NA DOSAH

Europoslanci schválili pravidlá EÚ v oblasti digitálneho autorského práva

Poslanci Európskeho parlamentu schválili smernicu o ochrane autorských práv. Digitálne technológie zmenili spôsob výroby, distribúcie a prístupu k tvorivému obsahu. Nová smernica...

| VEDA NA DOSAH

Výsledky revízie záverečných a rigoróznych prác na PraF UK

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., poskytol dňa 22. 1. 2019 vyhlásenie o výsledkoch revízie záverečných...

| VEDA NA DOSAH

Medzi ocenených patrí aj Zuzana Illýová, odborníčka na klinické právne vzdelávanie

Zásadným spôsobom prispela k rozvoju klinického vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK). Právne klinické vzdelávanie, ktoré zahŕňa simulované súdne...

| VEDA NA DOSAH