Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Právo, ktoré stojí na strane tých najzraniteľnejších

Monika Tináková

Ilustračné foto: právo; Pixabay.com /succo/

Aktuálne vydanie relácie Veda SK, ktorú vysiela Rádio Slovensko každú tretiu sobotu večer, obsadili právnici. Riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. a Mgr. Lucia Berdisová, PhD., diskutovali o tom, aké pravidlá by mali fungovať v spoločnosti, aby sme sa v nej všetci mali dobre. Spravodlivosť a objektivitu by mal zaručovať systém, ktorý tvoria kvalitné právnické paragrafy. Na Slovensku však máme v tejto oblasti ešte mnohé, čo treba zlepšiť.

Právny systém sa od svojich počiatkov stále viac plní, a tým možno aj komplikuje. Bez neustálej obmeny a tvorby by však nedokázal plniť svoje poslanie.

„Dnes poznáme veľké množstvo právnych noriem a právnici sa už pred 100 rokmi zamýšľali, že ak to takto pôjde ďalej, tak právo sa stane absolútne neprehľadným. Vtedy ešte nevedeli, čo nás čaká, lebo ešte nepoznali európske právo, medzinárodné právo bolo ´v plienkach´. Z pohľadu právnika môžem povedať, že pred 100 rokmi by sa nám to, čo nastalo dnes, javilo ako absolútna katastrofa. Ale na druhej strane je množstvo právnych noriem výhodou pre právnika, lebo on je ten, ktorý sa v tom dokáže zorientovať a on je pánom situácie. Keby bolo právo veľmi jednoduché, obrazne povedané by to bolo len tých 10 Božích prikázaní, tak by sme právnikov ani nepotrebovali. Ale doba je ťažká a právo len reaguje na to množstvo podnetov, ktoré dnes existuje,“ povedal Jozef Vozár.

V povedomí verejnosti niekedy prevládajú pochybnosti o tom, či dôkladne konať v zmysle práva, alebo si situácie uľahčiť a zákon obchádzať.

„Dnes za šikovnosť považujeme akési chytráctvo, akoby taký spôsob obísť pravidlá, a v tomto zmysle súvisí úcta k právu s celkovou úctou k pravidlám. Keď začneme obchádzať pravidlá, tak k tým, ktorí ich idú obchádzať, sa pridávajú aj tí čestní, aby mali rovnakú pozíciu a dostaneme sa do kolotoča. Napríklad v 90.-tych rokoch, keď sa boxeri vážili pred zápasom, a potom jeden boxer zomrel na dehydratáciu počas zápasu, tak sa zmenili pravidlá, že sa bude vážiť deň predtým. Takto sa začali odvodňovať ešte viac a pravidlo, ktoré malo nejakú situáciu riešiť, ju vo finále ešte zhoršilo. Ako narábame s pravidlami, tak niekedy narábame aj s právom,“ zhodnotila Lucia Berdisová.

Odborníci sa zhodli na tom, že dnes súdnictvu mnohí neveria. No ani zďaleka nie sme ako krajina v takomto postoji výnimoční. S dôverou v súdnictvo majú problémy aj vyspelejšie štáty.

„Výsledku veríme často nie podľa toho, aký je, ale podľa toho, aký proces k nemu viedol. Keď sa napríklad zisťovalo, prečo sú alebo nie sú dôveryhodné súdy v USA, tak sa zistilo, že kľúčové je pre tie strany, či mali možnosť povedať svoj príbeh pred sudcom, či mali pocit, že sudca, alebo sudkyňa sa k nim správajú férovo, či vedeli, aké argumenty mali použiť, alebo čo majú povedať, čo majú preukázať na to, aby v spore uspeli,“ menovala Lucia Berdisová. 

„Ak je aj 50 % prípadov súdnych sporov neúspešných, to neznamená, že 50 % ľudí bude hovoriť, že súdnictvo je zlé. To je nesprávna premisa, ktorú obhajujú sudcovia. Sú krajiny, ktoré majú výrazne väčšiu spokojnosť so súdnictvom a právom, ako je to u nás, takže si myslím, že sa máme čo učiť a vždy si máme vyberať skôr tie pozitívne prípady,“ povedal Jozef Vozár.

Právo je pre riaditeľa Ústavu štátu a práva fascinujúce a svoj vzťah k nemu ilustroval výrokom známeho filozofa, ktorý povedal, že právo je umenie dobra a spravodlivého.

„Na tomto príklade by som chcel ukázať, že právo sa v rukách dobrých právnikov, aj keď nie je dokonalé, mení na tie hodnoty, ktoré by sme od práva čakali – že bude chrániť slabšieho, smerovať k spravodlivosti. A toto nie je len suchá aplikácia textu, ale aplikovať právo je umenie, a to nemôže robiť hocikto. Musí to byť človek, ktorý má zmysel pre spravodlivosť. A fascinujúce je aj to, že prípad, ktorý sa na prvý pohľad javí ako stratený, nakoniec môže vyhrať,“ povedal optimisticky Jozef Vozár.

„Parametre dobrého práva sú, že je konzistentné, všeobecné, nemení sa veľmi rýchlo a rozmýšľame prostredníctvom neho nad tým, ako tu máme všetci spolu žiť. Jeho neutralita a objektívnosť sa prejavuje v tom, že akoby nikoho nehádžeme z lode. Rozmýšľanie pri tvorbe pravidiel si podľa mňa vyžaduje práve toto,“ dodala k vysvetleniu dobrého právneho systému Lucia Berdisová. 

V závere relácie upriamil Jozef Vozár pozornosť na publikáciu, ktorú vydal jeho ústav. Je o významných slovenských právnikoch a poukazuje na fakt, že dobrého právnika nerobí len odbornosť, ale aj charakter. Kniha tak ostáva príkladom pre dobre fungujúcu prax.

Aktuálne vydanie relácie Veda SK

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com /succo/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky