Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci vyvíjajú nové prístupy a technológie pre umelú inteligenciu

VEDA NA DOSAH

Vedci zo SAV sa podieľajú na projekte, ktorého cieľom je podporiť výskumníkov, firmy a inovátorov pri rozvoji technológií umelej inteligencie.

AI a dáta. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied (SAV), v. v. i., je kľúčovým partnerom európskeho výskumného projektu Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC) zameraného na vývoj nových prístupov a technológií pre umelú inteligenciu.

Hlavným cieľom európskeho výskumného projektu AI4EOSC je zlepšenie technológií založených na umelej inteligencii, strojovom učení a hlbokom učení s dôrazom na nové trendy v týchto oblastiach, akými sú distribuované učenie, federatívne učenie a rozdelené učenie (split learning).

„Zameriavame sa na výskum a vývoj inovatívnych prístupov pre strojové a hlboké učenie a ich aplikáciu na analýzu veľkých dát z rôznych vedeckých disciplín. Tento projekt nám nielenže umožňuje ukázať svoje inovatívne prístupy v oblasti umelej inteligencie, ale tiež poskytuje platformu pre spoluprácu a výmenu znalostí s významnými európskymi vedeckými inštitúciami,“ uvádzajú pracovníci Ústavu informatiky SAV, v. v. i.

Intuitívne rozhranie a široká paleta nástrojov

Platforma Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud (AI4EOSC) ponúka intuitívne rozhranie a širokú paletu nástrojov určených na podporu využitia umelej inteligencie vo vede a v priemysle.

Svojim používateľom umožňuje prístup k distribuovaným cloudovým zdrojom a GPU uzlom, podporu federovaného učenia a nástroje MLOps na monitorovanie modelov strojového učenia. Navyše poskytovaná platforma je škálovateľná, čím sa zabezpečí efektívna práca s modelmi umelej inteligencie.

V súvislosti s predstavením prvej verzie platformy AI4EOSC boli zorganizované 3 úspešné webináre, na ktorých sa zúčastnili stovky poslucháčov. „Následne bola zverejnená prvá výzva pre pilotné projekty, ktoré majú záujem o využívanie platformy AI4EOSC.”

Európsky cloud pre otvorenú vedu

Cieľom je podporiť výskumníkov, firmy a inovátorov v rozvoji technológií umelej inteligencie, strojového učenia a hlbokého učenia v rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu. Vybrané pilotné projekty získajú prístup k vysokovýkonným cloudovým zdrojom určeným na najnáročnejšie úlohy strojového a hlbokého učenia, ako aj k prelomovým technológiám vyvinutým v rámci projektu AI4EOSC. Výzva je otvorená pre organizácie a firmy z EÚ,“ dodávajú pracovníci Ústavu informatiky SAV, v. v. i.

V novembri 2023 zorganizoval Ústav informatiky SAV, v. v. i., prvý workshop používateľov platformy AI4EOSC, na ktorý prišlo viac ako 50 účastníkov. Cieľom podujatia bolo podporiť spoluprácu a výmenu skúseností medzi používateľmi a vývojármi platformy AI4EOSC. Tento workshop taktiež poskytol prehľad o aktuálnom stave platformy, jej budúcom vývoji a praktickom využití v rámci európskych výskumných projektov AI4EOSC a iMagine.

15. marca 2024 bola sprístupnená prvá verzia platformy AI4EOSC, ktorá predstavuje komplexný súbor nástrojov vývoja a nasadenia modelov strojového učenia a hlbokého učenia v rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu.

Viac o projekte:

Ústav informatiky SAV, v. v. i., je súčasťou medzinárodného riešiteľského kolektívu projektu AI4EOSC (Artificial Intelligence for the European Open Science Cloud), ktorý je zameraný na výskum nových prístupov a technológií pre umelú inteligenciu tak, aby boli dostupné európskym vedeckým komunitám prostredníctvom Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (European Open Science Cloud). Projekt AI4EOSC je financovaný Európskou komisiou v rámci výskumného a inovačného grantového programu Horizont Európa (grant #101058593). Koordinátorom projektu je Španielska národná rada pre výskum (Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC). Ďalšími účastníkmi projektu sú partneri z Nemecka, Talianska, Portugalska a Poľska.

Webináre

Prvý webinár poskytol komplexný prehľad súčasného stavu umelej inteligencie a strojového učenia. Predstavil základné funkcionality platformy AI4EOSC od trénovania modelov strojového učenia až po ich inferenciu.

Druhý webinár bol zameraný na aktuálny stav, možnosti využitia metód umelej inteligencie v doméne spracovania obrazových dát a na platforme AI4EOSC bolo predstavené praktické využitie týchto prístupov na spracovanie veľkých objemov obrazových dát.

Témou tretieho webinára bolo federované učenie. Táto forma distribuovaného strojového učenia bola demonštrovaná na platforme AI4EOSC, ktorá v tomto prípade využívala nástroj Flower. Videozáznamy webinárov sú verejne dostupné cez službu YouTube.

Zdroj: TS SAV

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky