Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cezhraničný prístup k online televíznemu a rádiovému obsahu bude jednoduchší

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Digitálne technológie menia to, ako sa produkuje, šíri a konzumuje hudba, filmy, televízia, rozhlas, knihy a tlač. Na obľube získali nové online služby, ako je streaming hudby, platformy videa na požiadanie či RSS agregátory, a spotrebitelia čoraz viac očakávajú, že ku kultúrnemu obsahu budú môcť pristupovať aj za pochodu a v zahraničí. Ak má nové digitálne prostredie vytvárať príležitosti pre európskych tvorcov, pravidlá musia všetkým aktérom poskytovať právnu istotu a zrozumiteľnosť.

Televízne vysielanie sleduje online 41 % Európanov. Tento počet je ešte vyšší medzi mladými – až 50 % Európanov vo veku 15 – 24 rokov sleduje televíziu online aspoň raz týždenne. Pokiaľ ide o Európanov vo veku 15 – 45 rokov, internet na sledovanie televíznych seriálov a filmov využíva 19 % opýtaných.

Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures (.pdf)

Zdroj: Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures (.pdf)

Zainteresovaní 13. decembra t. r. uzavreli politickú dohodu o navrhovaných právnych predpisoch o autorských právach týkajúcich sa televíznych a rozhlasových programov a prijali zmenu smernice.

Ako zmena smernice ovplyvní distribúciu televíznych a rozhlasových programov?

Zásada krajiny pôvodu: smernicou sa zavádza zásada „krajiny pôvodu“ s cieľom uľahčiť udeľovanie licencií na práva týkajúce sa určitých programov, ktoré by vysielatelia mohli ponúkať v rámci svojich online služieb (služby súbežného vysielania alebo tzv. simulcasting, služby opakovaného prehrávania a iné služby, ktoré dopĺňajú hlavné vysielanie, ako napríklad prehliadanie upútaviek). Vďaka tomuto mechanizmu budú vysielatelia môcť sprístupňovať svoje rozhlasové, spravodajské a publicistické programy, ako aj vlastnú plne samofinancovanú produkciu vo všetkých krajinách EÚ.

Retransmisia: v smernici sa stanovuje mechanizmus na uľahčenie udeľovania licencií na práva retransmisie rozhlasových a televíznych programov, čo zahŕňa služby retransmisie poskytované cez internet za určitých podmienok. Očakáva sa, že toto opatrenie prispeje k širšej distribúcii rádiových a televíznych kanálov.

Priamy príjem: Priamy príjem je proces, ktorý vysielatelia čoraz viac využívajú na vysielanie svojich programov pre verejnosť. Novými pravidlami sa zabezpečí, aby nositelia práv boli primerane odmeňovaní v prípade, že sa ich diela používajú v programoch prenášaných prostredníctvom priameho príjmu. Vysielateľom a distribútorom zapojeným do procesu sa tak poskytne právna istota.

Infografika: Zdroj: Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures (.pdf)

Zdroj: Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures (.pdf)

Schválená smernica dopĺňa existujúcu smernicu o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii, ktorá už uľahčuje cezhraničné satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu televíznych a rozhlasových programov z iných členských štátov. Vďaka smernici o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii je veľký počet televíznych kanálov pochádzajúcich z určitého členského štátu k dispozícii aj v iných členských štátoch. To je veľký prínos pre kultúrnu rozmanitosť Európy a Európanov žijúcich v členských štátoch EÚ, ktoré nie sú ich domovom.

Vďaka novým pravidlám budú môcť európski vysielatelia ľahšie sprístupňovať určité programy v rámci služieb živého vysielania a opakovaného prehrávania televíznych programov. Prevádzkovateľom retransmisie sa zasa zjednoduší distribúcia väčšieho počtu rádiových a televíznych kanálov. Táto dohoda je dôležitým krokom k vytvoreniu plne funkčného jednotného digitálneho trhu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Factsheet: Improving access to Audio-Visual programmes across the EU

Tlačová správa 13. decembra

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky