Psychológia a pedagogika

Prešovská detská univerzita v znamení hry

V tomto roku sa koná 11. ročník Prešovskej detskej univerzity, do ktorého sa prihlásilo 313 žiakov základných škôl. Organizátorom obľúbeného...

| Marta Bartošovičová

Zuzana Kasanova: Chcem prispieť k rozvoju výskumu v oblasti duševného zdravia na Slovensku

Zuzana Kasanova, PhD, je úspešná mladá slovenská neurovedkyňa, molekulárna biologička, psychologička, ktorá pôsobí v Centre pre kontextuálnu psychiatriu na Leuvenskej...

| Marta Bartošovičová

Marta Bačíková je nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Marta Bačíková, riaditeľka Obchodnej akadémie v Trnave. Už devätnásť rokov stojí na čele školy, ktorá sa pod jej vedením...

| Marta Bartošovičová

Beáta Matušáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Beáta Matušáková, zriaďovateľka Regionálneho centra autistov v Žiline, dlhé roky sa venuje deťom s touto poruchou. Pripravila projekt Súkromnej...

| Marta Bartošovičová

Alena Petáková – nominovaná na Slovenku roka 2018

Mgr. Alena Petáková, riaditeľka Základnej školy v Bratislave – Lamači. Ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska háji záujmy základných škôl pri...

| Marta Bartošovičová

Vplyv elicitačnej metódy na spontánnu rečovú produkciu a jej hodnotenie

Hodnotenie spontánnej rečovej produkcie má v rámci logopedickej diagnostiky svoje nenahraditeľné miesto. Dôvodom je potreba komplexného vyšetrenia rečovej produkcie na...

| VEDA NA DOSAH

Iveta Šanderová – nominovaná na Slovenku roka 2018

PaedDr. Iveta Šanderová, riaditeľka Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, ktoré patrí medzi najstaršie gymnáziá na Slovensku, je zanietenou učiteľkou...

| Marta Bartošovičová

Je potrebné vymedziť deťom čas na hranie počítačových hier?

Virtuálna realita dokáže človeka pohltiť natoľko, že sa s ňou napokon sám stotožní. Jedná sa najmä o hranie počítačových hier, ktoré môže...

| VEDA NA DOSAH

Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

Dobre to poznáme. Nejedenkrát sme sa v školských laviciach pri výklade učiva nudili, no stačila jedna exkurzia, jedno laboratórne cvičenie,...

| VEDA NA DOSAH

Publikácia: Národné systémy poplatkov a podpory v európskom vysokoškolskom vzdelávaní 2016/17

Táto najnovšia správa uvádza ako systémy poplatkov a podpory (vrátane grantov a pôžičiek) fungujú v európskom vysokoškolskom vzdelávaní. Poskytuje aj...

| VEDA NA DOSAH