Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

CVTI SR ponúka učiteľom nové vyučovacie materiály

VEDA NA DOSAH

Pre každého učiteľa sú dostupné bezplatne.

Podujatie CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

Materiály vznikli vďaka národnému projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý rieši Centrum vedecko-technických informácií SR spoločne s ďalšími partnermi. 

Využiť ich môžu učitelia základných aj stredných škôl. Materiály prinášajú metodiky, ktoré sú bádateľské a inovatívne. Okrem toho sú k dispozícii pre každého učiteľa bezplatne. 

Učitelia z IT Akadémia partnerských škôl majú k dispozícii svoje prihlasovacie údaje. V prípade ostatných škôl a učiteľov je potrebné požiadať o prihlasovacie údaje vyplnením dotazníka s názvom Záujem o webináre, inovatívne metodiky a nové informatické predmety, ktorý je dostupný na https://dotazniky.itakademia.sk.

„Inovatívne metodiky, ucelené zbierky inovatívnych metodík pre ZŠ a SŠ, učebné materiály pre motivačné a nové informatické predmety pre SŠ, vytvorené v rámci projektu IT Akadémia a už overené v dvoch predošlých školských rokoch, sú dostupné všetkým učiteľom na odkaze – http://itakademia.sk/inovativne-metodiky. Bezplatne ich môžu učitelia využívať po prihlásení sa v registračnom portáli – https://registracia.itakademia.sk – v časti metodiky. Učitelia majú možnosť pomocou dostupného filtra vyhľadávať konkrétne výstupy na základe zadaných kritérií,“ vysvetlil Jozef Sekerák, garant uvedenej aktivity.

Materiály pozostávajú  z metodických pokynov pre učiteľa, výučbových materiálov, podporných a doplňujúcich materiálov pre predmety matematika, chémia, biológia, geografia, fyzika, informatika ZŠ a SŠ v rámci Školského vzdelávacieho programu. 

Okrem jednotlivých metodík s prílohami sú na danom úložisku dostupné nasledujúce výstupy:

Zbierka inovatívnych metodík z matematiky ZŠ (55 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z matematiky SŠ (68 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z fyziky ZŠ (60 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z fyziky SŠ (62 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z geografie ZŠ (60 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z geografie SŠ (60 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z chémie ZŠ (62 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z chémie SŠ (70 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z biológie ZŠ (70 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z biológie SŠ (60 metodík),

Programovanie v Pythone (27 metodík),

Programovanie v Scratchi (20 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z informatiky pre 2. stupeň ZŠ a SŠ (53 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík z informatiky pre 1. stupeň ZŠ (20 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík zo sieťových technológií I (33 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík zo sieťových technológií II (33 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík zo sieťových technológií III (33 metodík),

Zbierka inovatívnych metodík zo sieťových technológií IV (33 metodík).

Zároveň sú bezplatne dostupné aj učebné materiály k novým informatickým predmetom:

Riešenie problémov a programovanie,

Programovanie mobilných zariadení,

Počítačové systémy a sieteInformačná bezpečnosťDatabázy,

Objektový prístup k riešeniu problémov,

Tvorba a prezentácia dát,

Programovanie webových stránok,

Internet vecí,

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Informatika,

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Matematika,

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Chémia,

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Biológia,

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Geografia,

Informatika v prírodných vedách a matematike – zošit Fyzika.

 

Zdroj: Tlačová správa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky