Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kempelenov inštitút inteligentných technológií otvára doktorandské štúdium

VEDA NA DOSAH

Študentov láka na špičkový výskum a zahraničných mentorov.

Zdroj: Seesame

Kempelenov inštitút inteligentných technológií vznikol v septembri 2020. Je prvým súkromným inštitútom svojho druhu na Slovensku. Prepája výskumníkov v oblasti umelej inteligencie a ďalších oblastí s inovatívnymi firmami, ich potrebami a znalosťami. 

Inštitút založil tím okolo bývalej dekanky FIIT STU Márie Bielikovej, aby nadviazal na predchádzajúcu výskumnú spoluprácu s privátnym sektorom a medzinárodnými výskumnými tímami. Dnes KInIT zamestnáva 29 výskumníkov a výskumníčok.

Cieľom inštitútu je zásadne zlepšovať kvalitu výskumných aktivít a vzdelávania, prepájať výskum s inováciami, a pomáhať tak v transformácii slovenskej ekonomiky smerom k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou. Aj preto KInIT otvára doktorandské (PhD.) štúdium.

„Chceme zvedavých ľudí, ktorým ukážeme, že aj zo Slovenska môžu robiť špičkový výskum a prepájať sa so svetom,” vysvetľuje motivácie inštitútu jeho generálna riaditeľka Mária Bieliková.

Inštitút finančne podporujú firmy ESET, Tatra banka, Innovatrics, Seesame, Softec, Gerulata Technologies a individuálny donor Andrej Kiska ml. 

Uchádzači sa môžu prihlásiť do 20. apríla

Uchádzači o doktorandské štúdium môžu vyjadriť svoj záujem a prihlásiť sa do predkola prijímacieho konania do 20. apríla 2021. 

Následne budú mať vybraní uchádzači mesiac na to, aby sa stretli so školiteľmi z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií, mentormi zo zahraničia, zástupcami firiem, dohodli si s nimi výskumné témy a lepšie spoznali inštitút zvnútra. 

Úspešne „spárovaní” uchádzači si napokon podajú prihlášku na doktorandské štúdium na Fakulte informačních technologií VUT v Brne, v partnerstve s ktorou inštitút svoje doktorandské štúdium prevádzkuje. 

V poslednom kole sa rozhodne, ktorí z nich sa stanú doktorandmi inštitútu. 

Doktorandi Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií budú pracovať na plný úväzok v inštitúte, kde budú v rámci svojho zamestnania naplno skúmať a študovať. 

Zároveň budú vedení ako externí doktorandi FIT VUT. Absolventi získajú diplom z FIT VUT.

Samotné doktorandské štúdium sa začne 1. septembra 2021.

Témy dizertačných prác, termíny, kontakty a ďalšie podrobnosti sú na www.kinit.sk

Zdroj: Seesame

Zdroj: Seesame

Doktorandov povedú top výskumníci aj zo zahraničia

Okrem výskumného tímu KInIT budú doktorandov viesť aj viacerí mentori pôsobiaci na špičkových zahraničných univerzitách a vo výskumných tímoch technologických firiem. 

„Sme radi, že cez Kempelenov inštitút inteligentných technológií môžu Slováci v zahraničí – a nielen oni – prinášať špičkový výskum naspäť domov,” hovorí Bieliková.

Medzi externými mentormi inštitútu sú aktuálne:

Peter Brusilovsky, expert na modelovanie používateľov a personalizáciu z University of Pittsburgh (h-index 76),

Branislav Kveton, expert na strojové učenie z Google Research (h-index 30),

Jana Košecká, expertka na počítačové videnie z George Mason University (h-index 47),

Peter Richtárik, expert na strojové učenie z King Abdullah University of Science and Technology (h-index 43),

Martin Takáč, expert na strojové učenie z Lehigh University (h-index 27),

Peter Tiňo, expert na strojové učenie z University of Birmingham (h-index 36).

Firmy priamo zapojené do výskumu

Inštitút chce doktorandov pripravovať najmä pre prax a prácu v inovatívnych firmách. Tie totiž dokážu slovenskú ekonomiku potiahnuť k odvetviam s vysokou pridanou hodnotou.

„Rada by som demýtizovala predstavu o absolventoch doktorandského štúdia. Ich miesto je nielen v akademickom prostredí. Dnes, keď inteligentné technológie vyžadujú komplexné riešenia, nájdu títo absolventi uplatnenie najmä v praxi,” vysvetľuje M. Bieliková. „Zároveň základný výskum a jeho výsledky môžu byť prínosom aj pre firmy, najmä keď firmy poskytnú svoje dáta a doménové znalosti. Tým podporia nielen rozvoj talentu, ale aj vznik nových poznatkov a ich neskorší transfer práve vo svojej oblasti,” dodáva Bieliková.

Do doktorandského štúdia budú priamo zapojené štyri slovenské inovatívne firmy, a to ESET, Luigi’s Box, Sféra a Softec. Tie obohatia školiace tímy niektorých doktorandov o svojich expertov, poskytnú im zaujímavé dáta z ich domény. Celá téma bude orientovaná na riešenie výskumného problému s presahom do firemného prostredia tak, ako to bežne funguje v zahraničí. 

Zdroj: agentúra Seesame

(DK)

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky