Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vysoké školy sa búria proti novele vysokoškolského zákona

VEDA NA DOSAH

Trnavská univerzita vyhlásila štrajkovú pohotovosť, novela podľa senátu obmedzuje autonómnosť školy.  

Prázdna školská trieda. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto: prázdna školská trieda. Zdroj: iStockphoto.com

Voči novele zákona sa ohradila Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl SR a Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR. Ku kritike sa pridali aj jednotlivé vysoké školy či univerzity, Trnavská univerzita v Trnave dokonca vyhlásila štrajkovú pohotovosť.

„Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy TU v Trnave s obavou sleduje kroky ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a štátneho tajomníka v oblasti vysokého školstva a vyhlasuje štrajkovú pohotovosť akademickej obce Trnavskej univerzity v Trnave,“ uvádza v oficiálnom stanovisku univerzita.

Predstavitelia AS TU sa obávajú, že novela spôsobí „faktické podriadenie vysokých škôl ministrovi školstva a umožní politické intervencie do akademického prostredia.“

Vo svojom vyjadrení sa k novele negatívne postavila aj Slovenská rektorská konferencia. Novela podľa SRK vyjadruje „pretrvávajúcu nedôveru vo vysoké školy a snahu o ich ovládnutie a podriadenie štátu.“ Vyzýva preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby návrh nezaradilo do legislatívneho procesu a začalo viesť so školami konštruktívny dialóg.

Novelu ešte koncom januára kritizovala Univerzita Komenského, ktorá ju dôrazne odmietla. Vo svojom vyhlásení uvádza, že ju považuje „za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku.“ Zároveň vyzýva predkladateľa novely (MŠVVaŠ SR) na jej prepracovanie skôr, ako ju predloží do legislatívneho procesu.

K tejto kritike sa doteraz pridali nasledujúce inštitúcie: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovenská akadémia vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Vedecká rada Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Akademický senát Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Akademický senát Fakulty riadenia informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, Ekonomická univerzita v Bratislave, Predsedníctvo Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave, Orgány akademickej samosprávy Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, Rada vysokých škôl Slovenskej republiky a Slovenská rektorská konferencia.

(TL)

Zdroje:

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky