Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pedagógovia si môžu rozšíriť kvalifikáciu o Učenie o lese

Galina Lišháková

Ide o názov nového vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ktorý budú realizovať odborníci Národného lesníckeho centra.

Aktivity s deťmi v lese. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene (NLC – ÚLPV) získalo oprávnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na poskytovanie inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov v oblasti lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy.

Program s názvom Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa je určený učiteľom materskej školy, 1. stupňa základnej školy a profesijného rozvoja. Oprávnenie je vydané ako inovačné vzdelávanie, ktorého absolvovaním si učitelia rozširujú profesijné kompetencie.

Jeho obsah, účel aj podobu približuje Ing. Dana Chlpošová, vedúca odboru environmentálneho vzdelávania a lesnej pedagogiky z ÚLPV: „Vzdelávaniu v oblasti lesnej pedagogiky sa venujeme od roku 2001 a doposiaľ bolo určené výlučne pre ľudí s lesníckym vzdelaním. Posledných 5 rokov však zaznamenávame zvýšený záujem o environmentálne vzdelávanie zo strany učiteľov. Často aj vďaka tomu, že spolupracujú s lesnými pedagógmi a koncept lesnej pedagogiky sa im zapáčil.“ To bol dôvod, prečo sa NLC – ÚLPV už od roku 2018 usilovalo získať od MŠVVaŠ SR oprávnenie na poskytovanie inovačného vzdelávania, no proces sa zmenou v zákone predĺžil.

Úcta k prírode sa dá pestovať už od škôlky

Ing. Dana Chlpošová ďalej vysvetľuje, že pedagógovia, ktorí sa rozhodnú tento program absolvovať, dostanú v rámci 40 hodín výučby aj základné vedomosti z odborného lesníctva. „Dozvedia sa o princípe lesného ekosystému aj o základných lesníckych postupoch priamo od vedcov z Národného lesníckeho centra, ktorí sa venujú tejto problematike.“

Lesná pedagogika je postavená na zážitkovom učení, čiže na aktivitách, ktoré pracujú so zážitkami a emóciami. „Preto by sa mala vyučovať v prírodnom exteriéri, ideálne v lese, kde môže dôjsť k interakcii detí s rastlinami, stromami a živočíchmi. Po získaní akreditácie na Učenie o lese by mal byť pedagóg schopný vystavať edukačný blok tak, aby deťom hravou a zážitkovou formou priblížil ekosystém lesa, aby im vedel napríklad vysvetliť, prečo les potrebuje vodu, kto je lesník či ako sa starať o lesnú zver.“

Orientácia programu na materské školy nie je náhodná. „Škôlka je prvé prostredie, v ktorom sa deti socializujú. Preto je ideálnym priestorom, v ktorom sa im môžu pomaličky vštepovať nielen informácie o prírode, ale aj zásady, podľa ktorých sa voči nej treba správať,“ uzatvára Ing. Dana Chlpošová.

Ďalšie detaily o programe Učenie o lese – environmentálna výchova pre predprimárne vzdelávanie na príklade lesa ako aj kontakt, na ktorý sa môžete obrátiť v prípade, že ho chcete absolvovať, nájdete na portáli Národného lesníckeho centra.

Realizáciu programu Učenie o lese ako aj lesnú pedagogiku a prácu s verejnosťou finančne podporuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. NLC si v tomto roku pripomína 20 rokov lesnej pedagogiky na Slovensku.

Zdroj: TS NLC – ÚLPV

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky