Značka: grant

Vplyv elicitačnej metódy na spontánnu rečovú produkciu a jej hodnotenie

Hodnotenie spontánnej rečovej produkcie má v rámci logopedickej diagnostiky svoje nenahraditeľné miesto. Dôvodom je potreba komplexného vyšetrenia rečovej produkcie na...

| VEDA NA DOSAH

Nové metódy liečby kritickej končatinovej ischémie

Kritická končatinová ischémia predstavuje najťažšiu manifestáciu periférneho artériového ochorenia dolných končatín. Toto ochorenie negatívne ovplyvňuje kvalitu života pacienta, je spojené...

| VEDA NA DOSAH
ilustračné foto /veda a technika/

Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Súťaž o grant!

Nadácia Pontis v rámci grantového programu Axa Talents2018 vyhlásila grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy...

| VEDA NA DOSAH

Grant UK môže pomôcť pri liečbe kritickej končatinovej ischémie

Statíny (lieky znižujúce hladinu cholesterolu a lipidov) a možnosť ich uplatnenia v regeneratívnej medicíne. Tak znie názov podporeného výskumného projektu...

| VEDA NA DOSAH

Stimulácia klíčenia a rastu rastlín vplyvom plazmou aktivovanej vody

Rapídne klimatické zmeny spôsobujú, že mnohé regióny vo svete v súčasnosti čelia nedostatku poľnohospodárskej úrody kvôli zvyšujúcej sa globálnej teplote, predlžujúcim...

| VEDA NA DOSAH

Podpora vzdelávania mládeže v oblasti podnikania v Európe

Európska vzdelávacia sieť JA Europe a firemná nadácia Citi Foundation spolupracujú už celých 30 rokov. Pri tejto príležitosti  vyčlenili grant...

| Marta Bartošovičová

Zaujímavý výskum pomenovania rodinných príslušníkov

Výskumný projekt, ktorý podporila Univerzita Komenského v Bratislave, sa zaoberá problematikou pomenovania rodinných príslušníkov v slovenských nárečiach a v hraničných areáloch....

| VEDA NA DOSAH

Ako nadmorská výška vplýva na výkon športovcov?

Zistiť vplyv rôznej nadmorskej výšky simulovanej v hypoxickej komore na reakciu vybraných fyziologických parametrov pri zaťažení je cieľom práce Petra...

| VEDA NA DOSAH