Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Súťaž o grant!

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /veda a technika/

Nadácia Pontis v rámci grantového programu Axa Talents2018 vyhlásila grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu. Ak si študent alebo študentka od 15 do 26 rokov a máš talent a potenciál dokázať vo vede či výskume veľké veci, neváhaj a prihlás sa. Cieľom grantu je podporiť mladých a talentovaných ľudí so záujmom o vedu a techniku, ktorým na ich výskum chýbajú finančné prostriedky.

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Z grantu je možné financovať výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom týkajúceho sa súťažného projektu. Termín prihlasovania sa do súťaže o grant je predĺžený do 31. januára 2018 a všetky informácie o grante sa dozviete na webovej stránke grantovej výzvy pre študentov a žiakov.

Prečo sa o granty určené žiakom a študentom uchádzať?

Získanie samotného grantu pomáha ambicióznym mladým ľuďom realizovať svoje plány a zvýšiť svoje šance jednak na umiestnenie na prestížnych školách alebo na nájdenie zamestnania podľa svojich predstáv. O tom, prečo by sa mladí ľudia mali uchádzať o granty a zapájať sa do výziev hovoria aj vedci zo Slovenskej akadémie vied.

Získanie skúsenosti, ktorú im škola mnohokrát nedá

Mnoho grantov podporuje financovanie zahraničných študijných pobytov, konferencií alebo súťaží, kde mladí študenti získavajú mnoho skúseností a rozvíjajú svoje vedomosti v medzinárodnom meradle. Ako hovorí Martin Plávala, doktorand na Matematickom ústave SAV, „za jednu z najdôležitejších úloh zahraničného pobytu či inej zahraničnej aktivity považujem možnosť spoznať ľudí z iných krajín a vytvoriť si nové známosti. Často býva na nezaplatenie môcť aj po skončení pobytu naďalej spolupracovať s bývalými spolužiakmi v zahraničí, získať odporúčanie od profesora z významnej zahraničnej univerzity, alebo dostať v správny čas e-mail o zaujímavej otvorenej pracovnej pozícii.“

Získanie príležitosti realizovať svoj nápad

Mladí študenti mnohokrát prichádzajú s osobitými a užitočnými riešeniami a posunutie ich výskumu častokrát brzdí práve nedostatok financií a finančné granty im môžu pomôcť ich nápad realizovať. Jedným z príkladov je aj stolová hra ChemPlay, ktorá žiakom približuje zákonitosti chémie a jej autori boli víťazi prvého ročníka Ceny Generácie 3.0. 

„Ak mladý človek dostane možnosť realizovať vlastný výskum, môže si uvedomiť, čo všetko dokáže vďaka svojej zvedavosti a kreativite. Zároveň inovatívny prístup mladej generácie posúva vpred aj samotné vedecké poznanie,“ hovorí Michaela Debreová, vedecká pracovníčka Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV.

Získanie podpory na zakúpenie konkrétnej veci

Granty môžu pokryť aj výdavky súvisiace so zakúpením hardvéru alebo inej praktickej pomôcky, ktorú si študenti zväčša nemôžu dovoliť, ale vďaka ktorej môžu profitovať aj dlhodobo. Jedným z príkladov je Peter Nociar, ktorý v minulom roku získal podporu z AXA Nadačného fondu pri Nadácii Pontis a vďaka zakúpenému prístroju mohol monitorovať faunu a biotop mokrade Béter.

 

Informácie poskytla: Simona Fiabáne, PR manažérka Nadácie Pontis

Informačný zdroj: AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky