Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Budeme vďaka slovenským vedcom schopní ovládať veci len mozgom?

VEDA NA DOSAH

vozík

V marci tohto roka prišiel svet o významného vedca Stephena Hawkinga, ktorý bol jedným z popredných svetových teoretických fyzikov. Napriek svojmu vážnemu zdravotnému postihnutiu sa venoval svojej práci a publikačnej činnosti po celý život.

Na komunikáciu používal elektronický hlasový syntetizátor a keď zostal paralyzovaný ovládal počítačový systém pripojený k jeho invalidnému vozíku pomocou jediného prepínača a softvéru nazvaného „Equalizer“ a „EZKeys“, ktoré mu dovoľovali rozprávať, vytvárať prednášky, študovať tlač a knihy, prehliadať internet, písať e-maily a robiť všetko, čo sa len počítačom dá. Tiež umožňovali ovládať dvere, svetlá a výťahy v jeho dome a kancelárii pomocou rádiového vysielača. Vedeli ste však, že mladí slovenskí výskumníci pracujú na vytvorení riadenia invalidného vozíka len za pomoci snímania mozgových vĺn, ktorý je určený práce ľuďom bez akejkoľvek možnosti pohybu?

Ako vysvetľuje Ing. Marcel Nikmon z Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) vBratislave, základom výskumu je projekt Think and Go. Tento projekt bol vytváraný v rámci výskumnej skupiny MinervaGroup n. o., pod záštitou doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. na pôde fakulty MTF STU. „Riadenie invalidného vozíka len za pomoci snímania mozgových vĺn sme vytvorili, avšak úspešnosť riadenia nedosahovala takú úroveň, aby bolo bezpečné pre každodenné používanie. Z toho dôvodu sa venujeme vylepšeniu tohto riadenia, a to v rámci projektu Porovnanie možností technických zariadení pre využitie hlbokých neurónových sieti určených na klasifikáciu obrazu,“ hovorí M. Nikmon. Zdôrazňuje, že takéto siete sú už v dnešnej dobe voľne dostupné. Jednou z nich je sieť s názvom Alexnet, ktorá dokáže rozlíšiť 1 000 rôznych objektov v sledovanom obraze. Použitie takejto siete nie je náročné a zároveň poskytuje dostatočný obraz o praktickom využití. „Po testovaní rôznych zariadení zistíme, či je možné rozpoznávať objekty v reálnom čase alebo to nie je dostatočné na praktické využitie. Ako referenčné dáta využijeme hlboké neurónové siete na klasifikáciu obrazu.“

Za grant získaný programom mladý výskumník nakúpia jednoduché zariadenia, na ktorých je možné takéto siete implementovať. Následne otestujú rýchlosť klasifikácie dát siete Alexnet na všetkých zariadeniach a porovnajú výsledky. Najúspešnejšie zariadenie bude následne použité na klasifikáciu EEG dát za účelom riadenia invalidného vozíka. Výsledkom výskumu bude zistenie, či je možné použiť sledované zariadenia na praktické využitie. „Porovnaním rýchlosti klasifikácie môžeme usúdiť, ktoré zariadenia sú vhodné na implementáciu hlbokých neurónových sietí a ktoré neposkytujú dostatočný výkon na tento účel,“ hovorí M. Nikmon. Podľa neho bude reálnym prínosom zistenie, ktoré zariadenie je možné využiť na riadenie invalidného vozíka. Projekt mladý výskumník podporí vývoj projektu Think and Go a zároveň poskytne fakulte MTF STU zariadenia na prácu s neurónovými sieťami. K týmto zariadeniam budú mať študenti prístup v rámci výučby, alebo v prípade vykonávania záverečnej práce v oblasti neurónových sietí.

ukážka vozíka*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v  začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Ing. Marcel Nikmon, Materiálovotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky