Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Podpora vzdelávania mládeže v oblasti podnikania v Európe

Marta Bartošovičová

V Bruseli sa uskutoční prvý Európsky summit o vzdelávaní v oblasti podnikania

Európska vzdelávacia sieť JA Europe a firemná nadácia Citi Foundation spolupracujú už celých 30 rokov. Pri tejto príležitosti  vyčlenili grant vo výške 1,2 milióna USD na rozvoj podnikateľského vzdelávania mládeže v 19 európskych krajinách. Z uvedeného grantu je 300 tisíc USD určených na vytvorenie platforiem podnikateľského vzdelávania (EE-HUBs) v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. Platformy EE-HUBs vytvoria, okrem Slovenska, v Bulharsku, Českej republike, v Maďarsku, Rumunsku a v Turecku.  

Vzdelávací program JA Firma absolvovalo v školskom roku 2016/2017 takmer 45 000 európskych študentov, z toho vyše 2 000 na Slovensku. Porotcami a dobrovoľnými mentormi tejto aktivity sú pracovníci firemnej nadácie Citi Foundation, ktorá bola jedným z prvých partnerov JA Europe. 

Citi Foundation podporuje ekonomický rozvoj a zlepšuje životy ľudí s nízkymi príjmami na celom svete. Investuje do zvyšovania finančnej gramotnosti, tvorby pracovných príležitostí pre mládež a budovania ekonomicky sebestačných veľkomiest. V zmysle motta „Viac ako filantropia” nadácia poskytuje expertízu Citi a jej zamestnancov v prospech pokroku a inovátorstva.

Podpora zamestnanosti mladých ľudí

Citi Foundation na začiatku roka 2017 oznámila, že počas nasledujúcich troch rokov venuje celkovo 100 mil. USD na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Prostredníctvom tejto iniciatívy v celosvetovom meradle získa pol milióna mladých ľudí podporu na ich ceste za úspešnou kariérou. Stredoškoláci na Slovensku sa vďaka Citi Foundation môžu tiež zapojiť do aktivít vzdelávacieho programu JA Firma.

Summit v Bruseli

Za podpory Citi Foundation sa uskutoční v dňoch 11. a 12. júla 2017 v Bruseli prvý európsky summit o vzdelávaní v oblasti podnikania. Okrem iných významných hostí sa tohto podujatia zúčastní belgický kráľ Filip I., zástupcovia Európskej únie, mimovládnych organizácií a partnerských organizácií JA Europe. Hlavnou témou je Budúcnosť podnikateľského vzdelávania mládeže v Európe.

Účastníci európskeho summitu sa budú zaoberať výsledkami najnovšieho  výskumu v rámci inovačného klastra pre vzdelávanie v oblasti podnikania, diskutovať o nových trendoch. V rámci workshopov si tiež vymenia praktické skúsenosti.

Caroline Jenner, generálna riaditeľka JA EuropeGenerálna riaditeľka JA Europe Caroline Jenner v tejto súvislosti povedala:Citi Foundation uskutočňuje významný krok vpred v oblasti podnikateľského vzdelávania v týchto šiestich krajinách. Silná stratégia podnikateľského vzdelávania je dôležitá pre tvorbu pracovných miest na rýchlo sa meniacom trhu práce. Toto partnerstvo úzko prepája komunity, ktoré sa venujú vzdelávaniu a podnikaniu, s vládnymi inštitúciami a expertami na tvorbu politík. Je to jeden z najlepších a najudržateľnejších projektov na podporu mladých ľudí”.

JA Europe je najväčším poskytovateľom vzdelávacích programov zameraných na podnikanie, zvyšovanie zamestnateľnosti a finančnú gramotnosť. V roku 2016 absolvovalo programy na podporu podnikateľských a pracovných zručností zhruba 3,5 milióna študentov v 40 krajinách Európy vrátane SR. Programy, ktoré sú určené pre mladých ľudí od základného až po vysokoškolský stupeň vzdelávania, rozvíjajú zručnosti a kompetencie potrebné pre úspešnú kariéru v podmienkach globálnej ekonomiky. JA Europe je členom celosvetovej siete JA Worldwide®.

Riaditeľka odboru rozvoja komunít Citi pre region EMEA Rachael Barber uviedla: „Cez partnerstvo s JA Europe budeme zastrešovať podstatnú časť našej iniciatívy Pathways to Progress s novým grantom vo výške 100 mil. USD. Podnikateľský duch silno rezonuje medzi mladými ľuďmi na celom svete. Podľa nášho najnovšieho prieskumu takmer 70 % mladých ľudí túži po vlastnom podnikaní. Preto sme sa zaviazali, že mladým ľuďom pomôžeme osvojiť si podnikateľské myslenie a pripravíme ich na úspešný štart do sveta práce. Vytvorenie platforiem podnikateľského vzdelávania v 6 krajinách umožní výmenu skúseností a know-how medzi mimovládnymi organizáciami, vládami a podnikateľským prostredím tak, aby z toho pozitívne profitovalo čo najviac mladých ľudí.“

Viac informácií o Citi Foundation obsahuje webstránka www.citifoundation.com

V JA Slovensko, n. o., sa vzdelávací program JA Firma vyučuje ako súčasť programov JA Aplikovaná ekonómiaJA Podnikanie v cestovnom ruchu II.

JA Slovensko - Ja Firma

JA Slovensko, n. o.je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá už 25 rokov realizuje na školách ucelenú koncepciu nadštandardného zážitkového vzdelávania. Formuje podnikateľské myslenie a finančnú gramotnosť mladých ľudí a ponúka preventívne riešenia pre ich zamestnanosť. V spolupráci so školami vytvára priaznivé a stimulujúce prostredie pre rozvoj osobných kompetencií študentov a učiteľov v rámci podnikateľského vzdelávania..

 

Informácie poskytla: Mgr. Ľubomíra Schlosserová

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje ilustrácií: 

JA Europe

JA Slovensko JA Firma

Zdroj foto: 

Caroline Jenner

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky