Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Májová Vedecká cukráreň: Skúmanie „padajúcich hviezd“: Čo nám meteory hovoria o vesmíre a živote na Zemi

VEDA NA DOSAH

S vedkyňou Adrianou Pisarčíkovou sa pozrieme na informácie o pozostatkoch z čias formovania slnečnej sústavy.

Banner k podujatiu Vedecká cukráreň na tému Skúmanie „padajúcich hviezd“: Čo nám meteory hovoria o vesmíre a živote na Zemi. Prednášajúca: Mgr. Adriana Pisarčíková, PhD.

S prednášajúcou Mgr. Adrianou Pisarčíkovou, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si povieme, akým spôsobom skúmame zloženie meteoroidov na diaľku a aké sú limity nášho výskumu.

Meteoroidy – úlomky z asteroidov a komét – v sebe ukrývajú cenné informácie o pozostatkoch z čias formovania našej slnečnej sústavy. V súčasnosti najviac poznatkov o ich zložení poznáme z výskumu zloženia meteoritov, nájdených na Zemi, lenže ich nálezy sú zriedkavé a svojím zložením predstavujú prevažne asteroidálny materiál.

Na prednáške sa dozvieme, ktoré spektrálne znaky indikujú prítomnosť vody a organických zlúčenín ako dôležitých prispievateľov k vzniku života na Zemi. Súčasťou prednášky budú aj videá simulovaného preletu meteoroidu zemskou atmosférou. Na túto simuláciu výskumníci využili vzorky meteoritov, získané v rámci laboratórneho experimentu v Inštitúte vesmírnych systémov na Univerzite v Stuttgarte, ktoré spálili v plazmovom veternom tuneli.

Aprílová Vedecká cukráreň sa uskutoční v utorok 14. mája 2024 od 9.00 hod. v konferenčnej miestnosti Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR).

Otázky pre prednášajúcu môžete zasielať e-mailom na  ncpvat@cvtisr.sk do 13. mája 2024. Videozáznam z podujatia bude neskôr zverejnený na YouTube CVTI SR.

O prednášajúcej

Mgr. Adriana Pisarčíková, PhD., vyštudovala študijný program astronómia a astrofyzika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Témou jej dizertačnej práce je spektroskopia meteorov s cieľom určovania zloženia populácie meteoroidov v našej slnečnej sústave so zameraním na výskum indikátorov prítomnosti vody a organických zlúčenín. Počas doktorandského štúdia sa podieľala na jedinečnom laboratórnom experimente v Inštitúte vesmírnych systémov na Univerzite v Stuttgarte, v ktorom sa testovali viaceré vzorky meteoritov a simulovali s nimi prelet meteoroidu zemskou atmosférou.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Vo vedeckej cukrárni sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Zdroj: CVTI SR
(JM)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky