Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Netradičné zdroje potravín

VEDA NA DOSAH

Jedlé kvety sa stali doslova kulinárskym trendom.

Potravinové a poľnohospodárske systémy v súčasnosti výrazne ovplyvňujú faktory, ktoré ohrozujú ich budúcu udržateľnosť. Naproti tomu rastúca populácia a príjmy spôsobujú dopyt po potravinách, čo vplýva aj na zmeny v stravovacích preferenciách ľudí. Konzumácia kvetov bola známa predovšetkým v staroveku, no v súčasnosti je čoraz populárnejšia hlavne ako súčasť tradičných kulinárskych postupov a využíva sa aj v oblasti alternatívnej medicíny.

Jedlé kvety sa stali doslova kulinárskym trendom, v gastronómii sa považuje za jeden zo šiestich. Hmyz ako potrava predstavuje alternatívny zdroj bielkovín pre ľudskú výživu, ale aj krmivo pre zvieratá. Je zaujímavý z hľadiska nízkej produkcie skleníkových plynov, nízkeho využívania pôdy či spestrenia kŕmnych dávok pre zvieratá. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho schopnosti transformovať vedľajšie organické látky nízkej nutričnej hodnoty na nutrične plnohodnotné bielkovinové produkty.

Viac ako dvetisíc druhov hmyzu sa bežne konzumuje hlavne v tropických oblastiach. Konzumácia hmyzu nie je novým konceptom, vyskytuje sa po celom svete, no v Európe je stále pomerne zriedkavá.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Ing. Eva Ivanišová, PhD., je odborná asistentka v Ústave potravinárstva Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre a vedúca Laboratória tukov a olejov vo Výskumnom centre AgroBioTech na SPU v Nitre. Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým nutričnej a biologickej hodnote surovín a potravín rastlinného pôvodu so zameraním na menej známe a netradičné druhy.

Bola spoluriešiteľkou viacerých výskumných projektov, v súčasnosti je aktívna v štrnástich domácich, ale aj dvoch vzdelávacích medzinárodných projektoch. Je autorkou a spoluautorkou kapitol v šiestich vedeckých a odborných monografiách, vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Na svojom konte má celkovo 443 publikácií, z toho 26 v karentovaných časopisoch. Je spoluautorkou dvoch patentov.

V roku 2011 získala Cenu rektora pre najlepšieho študenta, v rokoch 2015 a 2019 Cenu dekana a v roku 2020 ju ocenili za najlepšiu publikačnú činnosť.

V novej sérii cyklu Veda v CENTRE sa oboznámime s najnovšími poznatkami v oblasti výživy a výskumu v potravinárstve.

Táto séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky