Prednáška / Senec

Meteorológia verzus astronómia

Meteorológia verzus astronómia

Meteorológia verzus astronómia. Zdroj: solarastronomy.sk

Pozývame vás na letnú sériu astroprednášok, ktoré sa uskutočnia počas letných prázdnin v stredu  o 19:00 h v priestoroch ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Kedy a kde sa prednáška Meteorológia verzus astronómia uskutoční

Prednáška sa uskutoční 7. augusta 2024 od 19.00 v areáli ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Prednášajúca

Mgr. Miriam Jarošová, PhD., slovenská meteorologička.

Viac info

www.solarastronomy.sk/astroprednasky/

https://www.facebook.com/solarastronomy.sk